kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir išsiuntė Jakovas prieš save pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo laukus. Ir įsakė jiems sakydamas, šitaip kalbėkite mano ponui Ezavui, taip sako tavo tarnas Jakovas: Su Lavanu gyvenau nuo seniau iki dabar. (Berešit 32 – 4, 5)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פנימיות פרשת לך לך באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Lech Lecha“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Agmonas

Savaitinė Toros dalis pasakoja apie mūsų tėvą Abrahamą, kuris skaitosi „Tikėjimo Etalonu“.

137/137062.jpg

פנימיות פרשת נח באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Noach“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Agmonas

Savaitinė Toros dalis „Noach“ padeda geriau suprasti tą, realybę, kurioje mes randamės dabar. Žodžio „tvanas“ (מבול mabul), aprašyto šioje Toros dalyje šaknis, artima žodžiui „sumaištis“ (בלבול bilbul).

137/137061.jpg

פנימיות פרשת בראשית באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Berešit“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Agmonas

Ši savaitinė Toros dalis, kurioje aprašyta kūrimo pradžia, atskleidžia mums didžiąsias dvasines pasaulėdaros paslaptis, kūrimo materiją, ir patį optimaliausią būdą, kaip šias žinias galima panaudoti mūsų gyvenime.

137/137138.jpg