kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir nuėjo Moše, ir kalbėjo šiuos dalykus visam Izraeliui. Ir pasakė jiems: Šiandien man yra 120 metų, aš nebegaliu daugiau išeiti ir įeiti, ir Kūrėjas pasakė man: Nepereisi šio Jordano. Kūrėjas, tavo Dievas, Jis pereis prieš tave, Jis išnaikins šias tautas priešais tave ir tu paveldėsi jas. Jehošua – jis pereis prieš tave, kaip ir sakė Kūrėjas. (Dvarim 31 – 1, 2, 3).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פנימיות פרשת וילך באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Vajelech“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Agmonas ir ravas Adamas Sinajus

Savaitinė dalis „Vajelech“ prasideda Moše žodžiais: Šiandien man yra 120 metų, aš nebegaliu daugiau išeiti ir įeiti, ir Kūrėjas pasakė man: Nepereisi šio Jordano.

137/137139.jpg

פנימיות פרשות נצבים באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalių „Nicavim“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Agmonas

Ši savaitinė Toros dalis paruošia mus dideliam Roš aŠana įvykiui, ir skatina padaryti „paskutinį patikrinimą“ sielos „išvalymui“, kad kitais Metais nusipelnytume „susiliejimo“ su Pasaulio Kūrėju.

137/137110.jpg

פנימיות פרשת כי תבוא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ki Tavo“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Pagrindinė savaitinės Toros dalies idėja yra palaiminimai ir prakeikimai, tačiau ji prasideda priederme apie pirmuonis. Šios priedermės „vidinė pusė“ atspindi pasiruošimą artėjančiai Roš aŠana (Naujų Metų) šventei.

137/137137.jpg

פנימיות פרשת כי תצא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ki tece“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Agmonas

Savaitinė dalis „Ki Tece“ („Kai Išeisi“) pasakoja mums apie vienintelį tikrą „karą“, į kurį turi išeiti žmogus, kad nugalėtų, ir kas tai mūsų visų trokštama „pergalė“. Taip pat Tora pasakoja apie žmogaus „vidinių“ jėgų balansą.

137/137108.jpg

פנימיות פרשת שופטים באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Šoftim“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Agmonas

Savaitinė dalis „Šoftim“ („Teisėjai“) atskleidžia mums, kaip žmogus turi elgtis visuomenėje, bei savo „viduje“, ir pagal kokias normas žmogus turi vertinti bei teisti aplinkinius ir save.

137/137107.jpg