kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ

Praktinė Halacha (Įstatymai) 

Omero skaičiavimas

I. M. Lav

 
 
 

Uždaryti užduotį

Ir atneškite omerą, savo pjūties pirmuonis, kohenui… Ir atsiskaičiuokite nuo pirmos dienos po šventės... (Vaikra, 23)

Nuo antrosios Pesacho šventės nakties, 16 nisano, pradedamas „Omero skaičiavimas“. Tora liepia atskaičiuoti septynias savaites, tai yra 49 dienas, nuo tos dienos, kai į Šventyklą atnešdavo miežių omerą: „Iki sekančios dienos, pasibaigus septintai savaitei, atskaičiuokite penkiasdešimt dienų, ir atneškite naują dovaną Kūrėjui“ (Vaikra, 23).

 Omeras

Išminčiai sako: „Per Pesahą Danguje priimamas sprendimas, koks šiais metais bus grūdų derlius“. Todėl Kūrėjas kreipiasi į judėjus: „Atneškite man miežių derliaus pirmuonis – ir Aš duosiu jums gerą derlių jūsų laukuose“. Šiuo aspektu atsiskleidžia žemdirbiškas Pesach šventės turinys: Pesach – tai laikas, kada nunoksta miežiai (anksčiau, nei visi kiti javai).

Šventyklos laikais baigiantis pirmajai šventės dienai Izraelio tautos vadai išeidavo į vieną iš laukų Jeruzalės apylinkėse („todėl, kad omeras ateina tik iš Jehudos dalies“) ir šventinėje aplinkoje nupjaudavo glėbį miežių, iškuldavo juos, sumaldavo miltus ir persijodavo juos per trylika sietų. Šie miltai turėjo būti aukščiausios rūšies. Omerą (apie 2480 cm3) šių miltų pristatydavo į Šventyklą. Nuo to momento, kai omerą miežių įnešdavo į Šventyklą kaip dovaną Kūrėjui, visas naujasis derlius tapdavo leistinas visiems.

Dabar, kai Šventyklos nėra, naujasis derlius tampa tinkamu tik po 16-o nisano – todėl, kad negalima šios priedermės atlikti taip, kaip prisako Tora.

Omero skaičiavimo priedermė yra vykdoma ir mūsų dienomis, nes tai atskira Toros priedermė, neįtakojama fizinės galimybės atnešti omerą į Šventyklą.

Ši priedermė atliekama tokiu būdu. Tuoj pat po to, kai ateina naktis, ištariamas palaiminimas: „Palaimintas Tu, Kūrėjau, mūsų Dieve, Visatos Valdove, apšvietęs mus Savo priedermėmis ir liepęs mums skaičiuoti omerą“. Po to sakoma: „Šiandien – tokia ir tokia diena omero diena!“

Paprastai „Omero skaičiavimas“ atliekamas po maldos „Maariv“, pagal principą: pirmiausiai – tas, kas įprasta, o jau po to – tai, kas retkarčiais.

Po to, kai praeina pirmoji omero savaitė, pakeičiama skaičiavimo formuluotė: „Šiandien – septynios dienos, tai yra, viena omero savaitė“, o rytojaus dieną: „Šiandien – aštuonios dienos, tai yra viena savaitė ir viena omero diena“, ir t.t. Kodėl įnešamas toks patikslinimas? Dalykas tas, kad apie omero skaičiavimą Toroje pasakyta du kartus: vieną kartą – „atskaičiuokite penkiasdešimt dienų“ (Vaikra, 23), ir kitą kartą – „septynias savaites atskaičiuok“ (Dvarim, 16). Dėl to išminčiai sako, kad nepakanka skaičiuoti vien tik dienas, reikia skaičiuoti taip pat ir savaites. Ir beje, remiantis šiuo knygos Dvarim sakiniu išminčiai taip pat nurodė, kad skaičiuoti omerą reikia stovint: žodis קמה kama („nenupjautas javas“) tai užuomina į קימה kima („stovėjimas“).

Tora pabrėžia: „septynias pilnas savaites“. Kad šios savaitės būtų iš tiesų pilnos, reikia sekti, kad omero skaičiavimas būtų atliekamas iš karto prasidėjus nakčiai ir kad nebūtų praleista nė viena diena. O jau po „Maarivo“ Šavuot šventės naktį omeras nebeskaičiuojamas: jo laikas baigėsi iki nakties pradžios. Šiuo Toros reikalavimu visas 49 omero skaičiavimo dienas yra vykdoma viena priedermė.

Todėl tas, kas pamiršo atlikti „Omero skaičiavimą“ naktį, privalo tai padaryti rytojaus dieną – tačiau jau be palaiminimo. Po to visas likusias dienas jis sako palaiminimą prieš „Omero skaičiavimą“. Tačiau, jei žmogus praleido ištisą parą, neatlikęs „Omero skaičiavimo“ nei naktį, nei dieną, jis vis tiek privalo tęsti skaičiavimą, tačiau nesakydamas palaiminimo: nes jis padarė pertrauką šios priedermės vykdyme ir todėl nebegali sakyti palaiminimo.

Jei po saulės laidos, tačiau iki „Omero skaičiavimo“ atlikimo, žmogaus klausia, kuri šiandien omero diena, negalima atsakyti: šiandien – tokia ir tokia diena. Nes tai pasakius, yra įvykdoma omero skaičiavimo priedermė ir tądien sakyti palaiminimo „liepęs mums skaičiuoti omerą“ jau negalima. Todėl reikia atsakyti netiesiogiai: vakar buvo tokia ir tokia omero diena, o jau klausiančiajam priklauso susigaudyti, kokia šiandien diena.