kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir išsiuntė Jakovas prieš save pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo laukus. Ir įsakė jiems sakydamas, šitaip kalbėkite mano ponui Ezavui, taip sako tavo tarnas Jakovas: Su Lavanu gyvenau nuo seniau iki dabar. (Berešit 32 – 4, 5)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פתיחה לחכמת הקבלה קפב, קפג  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

         


                                          

                                                     182.


Ir žinok, kad šiuose skirtinguose dešimties sfirų pavadinimuose visada reikia išskirti du aspektus:
1. Tai atitikimas aprašomos sfiros etalonui.
2. Skirtumas, aprašomai sfirai, kurio dėka ir buvo gautas šis pavadinimas.


Pvz.: a) „tiesioginės šviesos“ dešimties sfirot Keter – tai paslaptis Ein Sof Palaimintas;
b) kiekvieno parcufo roš taip pat yra vadinama Keter;
c) visi penki pasaulio Adam Kadmon parcufai taip pat yra Keter;
d) pasaulio Acilut parcufas Atik taip pat vadinamas Keter;
e) ir pasaulio Acilut parcufas Arich Anpin taip pat yra Keter.


Todėl visada reikia įsižiūrėti: jei visi šie pavadinimai yra „Keter“, kodėl jie būtent taip yra vadinami.
Tačiau iš tikro visi jie vienu aspektu yra lygūs „Keter“ ir tai Ein Sof Palainimto aspektas.
Todėl visi penki Adam Kadmon pasaulio parcufai, lyginant su Tikun (Ištaisymo) pasauliu, skaitosi kaip „šviesa be indo“.


Tai reiškia, kad mes visai negalime suvokti cimcum alefo, todėl mums Adam Kadmon pasaulio šviesos skaitosi, kaip Ein Sof Palaimintas.
Ir tai pat Acilut pasaulio parcufai Atik ir Arich Anpin abu skaitosi Keter de Nekudim.


Tačiau iš kitos pusės visi šie aspektai – „Keter“ yra labai nutolę vienas nuo kito.
Taigi „tiesioginės šviesos“ Keter yra viena sfira, o jau pasaulyje Adam Kadmon tai yra penki atskiri parcufai, kiekvienas turintys savo: roš, toch, sof.
Taip pat parcufas Atik, tai pasaulio Nekudim Keter sfiros viršutinė pusė, o Arich Anpin – apatinė pusė.
Ir tokiu būdu mes turime vertinti visus sfirų pavadinmus, t.y. atsižvelgiant į aukščiau paminėtus du aspektus.


                                                      183.


Taip pat reikia išskirti, kad dešimt sfirot cimcum bet dėka pasidalino į panim ir achorajim indus.
Kaip yra paaiškinta 60 sk., kad malchut amesajemet pakilo į binos de guf, t.y. sfiros tiferet vadinamos chaze, vietą, ir užbaigė ten pakopą.
Todėl ten pasidarė naujas sijumas, vadinamas „parsa“, esantis žemiau pasaulio Acilut, kaip aprašyta 68 sk.


Ir todėl indai, esantys žemiau parsos išėjo iš pasaulio Acilut į išorę, bei tapo pasauliais B – J – A.

Taigi:
2/3 apatinės sfiros tiferet dalys vadinamos pasauliu Brija;
n – h – j vadinamos pasauliu Jecira;
ir malchut vadinama pasauliu Asija.


Taigi dėl šios priežasties kiekviena pakopa pasidalino į panim ir achorajim indus, t.y. nuo chaze ir aukščiau yra panim indai, o nuo chaze ir žemiau – achorajim indai.