kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

השלום א  

Taika

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      Eksperimentinio pagrindo, mokslinis tyrinėjimas apie darbo Kūrėjui būtinumą                                                          1.


„Ir gyvens vilkas su ėriuku, bei tigras gulės su ožiuku, ir veršiukas, liūtas bei jautis bus kartu, ir jaunuolis vedžios juos“ (Ješajahu 11-6).
„Ir bus tą dieną, vėl pakels Kūrėjas savo ranką antrą kartą, įsigyti savo tautos likutį, kuris liks Asirijoje, Egipte, Patrose, Kūše, Eilame, Šinaare, Chamate ir jūros salose“ (Ješajahu 11-11).Pasakė rabi Šimonas ben Chalafta: „nerado Kūrėjas būdo palaiminti Izraelį, tik taika (šalom), kaip pasakyta: Kūrėjas duos savo tautai jėgų, Kūrėjas palaimins savo tautą taika“ (Talmudo traktato „Okcin“ pabaiga).


Ankstesniuose straipsniuose jau paaiškinau bendrą darbo Palaimintam ir Išaukštintam Kūrėjui formą, kurios esmė yra „meilė artimui“.
Iš tikro, praktiniu aspektu tiktų šio darbo esmę apibrėžti, kaip: „sąlygojimas artimui“.
Tai reiškia, kad praktinė „meilės artimui“ darbo pusė yra „gerumų artimui sąlygojimas“.
Todėl galima „meilę artimui“ apibrėžti, kaip „sąlygojimą artimui“, kuris savo esme garantuoja, kad mes niekada neužmiršime teisingos intencijos.
Ir jau teisingai apibrėžėme ir gerai žinome apie darbą Palaimintam Kūrėjui.
Todėl dabar mums reikia nustatyti, ar šis darbas gali būti mūsų priimamas vien tik tikėjimo aspektu, be jokio mokslinio – eksperimentinio pagrindo, ar čia taip pat galioja ir praktinis patyrimas.
Tai ir yra pagrindinė idėja, kurią aš noriu iškelti ir įrodyti šiame straipsnyje.


Ir žinoma pirmiausia mums reikia gerai apibrėžti pačią idėją: kas gi priima mūsų darbą?
Taip pat aš labai nemėgstu tuščio filosofavimo, t.y. aš nemėgstu samprotavimų, neparemtų praktika.
Kaip yra žinoma, kad mūsų karta jau pakankamai „prisivalgė“ tuščių teorijų, kurios visos „sugriuvo“, nes buvo statomos ant „klibančių“ pagrindų.
Todėl čia kalbėsime tik kritiniu – analitiniu – sintetiniu pagrindu.
Taigi pradėsime, analitiškai išskaidydami visus faktus, kol apibrėšime pagrindinę idėją.
Ir paskui viską susintetinsime ir apjungsime, kad parodyti, kaip kiekvieno žmogaus gyvenime darbas Kūrėjui yra būtinas iš praktinės pusės.