kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

פתיחה לחכמת הקבלה קעח, קעט  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                        178.


Taip pat reikia pažymėti, kad pakopų tvarka, dėl parcufų pakilimų, nesikeičia niekada, bet lieka tokia, kokia ji yra pastovaus mochino būsenoje, kaip paaiškinta 161 sk.
Taigi visų šių pakilimų priežastis yra teisuolių sielų dalys n – r – n (nefeš, ruach ir nešama), esančios pasauliuose B – J – A.
Ir neįmanoma teisuoliams ką nors gauti, kol visi aukštutiniai parcufai perduos jiems priklausančią šviesą iš Ein Sofo Palaiminto.
Taigi tuo dydžiu, iki pat Ein Sofo Palaiminto, visi aukštesni parcufai didėja ir kyla kiekvienas į aukštesnę pakopą.
Todėl, norint pakilti vieną pakopą, reikia kad visos pakopos iki Ein Sofo Palaimintų pakiltų per vieną pakopą.


Pavyzdžiui, jei Zon nori pakilti iš pastovios būsenos, kuri yra žemiau Arich Anpin tabūro, ir aprengti nuo Arich Anpin chaze ir žemiau.
Taigi tuo metu ir Arich Anpin turi pakilti viena pakopa, iš savo pastovios vietos, kuri yra nuo Atiko pe ir žemiau, ir aprengti Atiko gar.


Ir aišku tuo metu pakyla ir visos sudėtinės Arich Anpin dalys, t.y. jo:
ch – g – t pakyla į pastovią gar vietą,
„vieta“ nuo chaze iki jo tabūro pakyla į pastovią ch – g – t vietą,
o „vieta“ nuo jo tabūro ir žemiau pakilo į nuo chaze iki tabūro vietą.


Taigi pagal tai gaunasi, kad Zon, kuris pakilo į pastovią Arich Anpin vietą nuo chaze iki tabūro, vis tiek lieka žemiau Arich Anpin tabūro.
Tai reiškia, kad tuo metu taip pat pakilo „vieta“ žemiau Arich Anpin tabūro į nuo chaze iki tabūro vietą. (Pažiūrėl į knygos „Ilan“ 4 pav.)


Tačiau tuo metu kyla visi pasaulio Acilut parcufai, kaip parodyta „Ilan“ 7 pav.
Taigi ten parodyta, kad Zon vis tiek rengiasi tik nuo pe de Išsuto ir žemiau, t.y. nuo Aba ve Ima chaze ir žemiau, ir nuo Arich Anpin tabūro ir žemiau.
Taigi matome, kad pakopų tvarka dėl parcufų pakilimų nepakito visai.
Ir taip visuose kituose pakilimuose (knyga Ilan nuo 3 pav. iki galo).


                                                          179.


Dar reikia žinoti, kad po parcufų pakilimo, jie taip pat lieka ir savo pastoviose pakopose, kuriose jie buvo anksčiau, nes „dvasingume nėra išnykimo“, kaip parašyta 96 sk.
Taigi, kai Aba ve Ima gar pakyla į Arich Anpin gar, Aba ve Ima gar lieka ir savo pastovioje vietoje, t.y. nuo Arich Anpin pe ir žemiau.


Todėl Išsut, kuris pakilo į pakilusio Aba ve Ima ch – g – t vietą, gauna iš Aba ve Ima gar, kuris buvo ten prieš pakilimą.
Ir ne tik, bet dabar skaitosi, kad trys pakopos randasi kartu:
pakilusi Aba ve Ima gar, kuri dabar randasi pastovioje Arich Anpin gar vietoje, sąlygoja šviesą į savo pastovią vietą, t.y. nuo Arich Anpin pe ir žemiau, kur dabar taip randasi ir Išsut.
Taigi dabar Arich Anpin, Aba ve Ima ir Išsut gar šviečia vienu metu ir vienoje vietoje.


Ir taip yra su visais A‘‘K ir Acilut parcufais pakilimo metu.
Todėl visada reikia parcufo pakilimo metu išskirti jo pakilimą, lyginant su aukštesnių parcufų pastoviomis pakopomis.
Ir taip pat šio parcufo santykį su aukštesniais, kurie taip pat kaip ir jis, pakilo per vieną pakopą.


(Visus šiuos pakilimus galima rasti knygos „Ilan“ paveikslėliuose:
3 pav. yra parcufai pastovioje būsenoje;
trys Acilut parcufo Zeir Anpin pakilimai, lyginant su pastovia penkių Acilut parcufų vieta, yra: 4, 5, 6 pav.;
trys penkių Acilut parcufų pakilimai, lyginant su pastovia A‘‘K parcufų vieta, yra 7, 8, 9 pav;
ir trys penkių A‘‘K parcufų pakilimai, lyginant su pastovia Ein Sof Palaiminto Kav vieta, yra 10, 11, 12 pav.)