kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir išsiuntė Jakovas prieš save pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo laukus. Ir įsakė jiems sakydamas, šitaip kalbėkite mano ponui Ezavui, taip sako tavo tarnas Jakovas: Su Lavanu gyvenau nuo seniau iki dabar. (Berešit 32 – 4, 5)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פתיחה לחכמת הקבלה קעה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

             


                                      

                                                       175.


Taigi paaiškinome, kad pastovioje būsenoje visuose pasauliuose ir parcufuose yra tik vak bli roš aspektas, kiekvienam pagal jo lygį.
Ir netgi teisuolių sielų dalys n – r – n yra tik vak aspekto.
Taigi nors ir yra pas juos iš pasaulio Brija gar nešamos lygis, jis skaitosi tik kaip vak aspektas, lyginant su pasauliu Acilut, nes tai tik chasadim aspektas atskirtas nuo chochma.


Ir taip pat pasaulio Acilut parcufai, t.y. nors ir yra pas juos roš (galvose) gar aspektas, bet jis nešviečia į gufim, todėl šie parcufai skaitosi tik vak lygio.
Tai reiškia, kad visas, ateinantis į pasaulius didesnis už vak aspektą mochinas, yra pasiekiamas tik man dėka, kurį pakelia teisuoliai.
Tačiau šis mochinas gali būti parcufų priimtas tik tada, kai apatinis pakyla į viršutinio vietą, kaip jau paaiškinta.
Ir nors tai skaitosi kaip antros rūšies dešimties sfirot užpildymas, tačiau lyginant su pačiais gufim ir zat, tai skaitosi kaip pirmos rūšies achapo išanalizavimas.
Tai reiškia, kad achapai nėra užpildomi savo vietoje, bet tik kai jie randasi aukštesnio vietoje, kaip parašyta 142 sk.


Todėl penki pasaulio Acilut parcufai gali iš pasaulio A’’K gauti nešama, chaja ir jechida šviesas tik pakilę ir aprengę A‘‘K parcufus.
Ir taip pat teisuolių sielų dalys n – r – n, kaip ir trys pasauliai B – J – A gali gauti Acilut pasaulio
n – r – n, tik kai jie pakyla ir aprengia Acilut parcufus Išsut ir Zon.
Taigi šie antros rūšies zat užpildymo achapai, kuriuose yra šviesos gavimas „iš viršaus į apačią“ zat vietoje, gali būti išanalizuoti tik Gmar Tikune.


Todėl, kai trys pasauliai B – J – A pakyla ir aprengia Acilut pasaulio parcufus Išsut ir Zon, tada jų pastovi vieta žemiau parsos lieka visiškai tuščia nuo visos šventumo šviesos.
Taip pat yra didelis skirtumas tarp sfirot nuo pasaulio Jecira chaze ir aukščiau, bei nuo chaze ir žemiau.
Tai reiškia, kad nuo pasaulio Jecira chaze ir žemiau yra pastovi klipot vieta, kaip parašyta 149 sk.
Ir dėl pirmo Adamo nuodėmės defekto į šią vietą nusileido ir apsirengė 4 apatinės švento Jecira pasaulio ir 10 švento Asija pasaulio sfirot.
Taigi B – J – A pasaulių pakilimo į Acilut pasaulį metu skaitosi, kad nuo pasaulio Jecira chaze ir žemiau, t.y. mador klipot vietoje, nėra nei šventumo, nei klipot, nes ten yra klipot vieta.