kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ

Praktinė Halacha (Įstatymai) 

„Chupa“ ir „kidušin“ „קידושין“ ir „חופה“

I. M. Lav

 
 
 

Uždaryti užduotį

Žiedas

Iš visų šių būdų paimti moterį į žmonas, išminčių nurodymu liko tik vienas - „įsigijimas už pinigus“. Tai ir yra קידושין „kidušin“ apeigos, atliekamos šiais laikais. Tora net neužsimena apie tai, kiek už nuotaką reikia duoti pinigų. Šiuo klausimu Šamajaus ir Hilelio mokyklų nuomonės išsiskyrė, tačiau galiausiai įstatymas buvo nustatytas remiantis Hilelio mokyklos nuomone: minimalus mokestis - פרוטה pruta (arba daiktas, kurio vertė ne mažesnė, nei pruta). Mišnos laikais פרוטה buvo lygi gryno sidabro gabaliukui, pagal dydį atitinkančiam miežio grūdą. Tam, kad nesėti nesantaikos tarp turtuolių ir vargšų ir kad nepabrėžti skirtumo tarp atskirų visuomenės sluoksnių, išminčiai nustatė: קידושין reikia atlikti su aukso žiedu, kuris neturi jokių papuošimų.

Išsireiškimas „kedat Moše ve Izrael“ (pagal Moše ir Izraelio įstatymą) skamba tik „kidušin“ metu. Kodėl paminėta ir Moše, ir Izraelis? Moše minimas čia todėl, kad jis atnešė Torą, iš kurios sužinojome, kad קידושין atlikimo priemonė yra pinigai. O paprotys קידושין atlikti su žiedu - Izraelio paprotys.

קידושין  ceremonijos centre - sutuoktuvių žiedo perdavimas nuotakai. Žiedas - ne santuokos sudarymo simbolis, bet jo pagalba ir yra sudaroma santuoka. Todėl šis žiedas būtinai turi būti jaunikio nuosavybe, ir jis turi jį nupirkti už savo pinigus. Kitu atveju קידושין neturi galios.

Vienintelis dalykas, kurį jaunikis turi pasakyti קידושין metu, tai: „Štai, tu esi skiriama man šiuo žiedu pagal Moše ir Izraelio įstatymą“. Žodis קדוש „kadoš“ („šventas“) reiškia taip pat ir „atskiras“, „izoliuotas“. Ir nuotaka, priėmusi žiedą iš jaunikio, vadinasi מקודשת „mekudešet“ - tai yra „paskirta“ tik savo sužadėtiniui. Tai reiškia, kad nuo קידושין ceremonijos atlikimo momento nuotaka tampa uždrausta visiems pasaulio vyrams, kaip ir Šventyklai paaukotas dalykas, kuriuo negalima naudotis niekam pasaulyje.