kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

פתיחה לחכמת הקבלה קסט, קע  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

 
                                                                 169.


                                                Antras pakilimas


Kai apatiniai pakelia man iš bchinos gimel avijuto aspekto, tada yra išanalizuojamas chochmos ir chajos pakopos achapas, antros rūšies 10 sfirot užpildymui.
Tai reiškia, kad šis mochinas šviečia į zat ir į gufim aspektą, kaip A‘‘K parcufuose.
Ir kai šis mochinas praeina per A – B – J – A parcufus, tada kiekvienas parcufas kyla ir didėja gauto mochino dydžiu.


                                                          170.


Taigi, kai mochinas ateina į pasaulio Acilut Atik parcufą, šis parcufas kyla iš aprengia pasaulio A‘‘K chochmos parcufo, vadinamo A‘‘B gar, atitinkančią A‘‘K Galgaltos dalį A‘‘B.
Ir iš ten gauna jechidos lygio chaja šviesą.


Kai mochinas ateina į pasaulio Acilut Arich Anpin parcufą, jis kyla ir aprengia A‘‘K pasaulio Sag parcufo gar, atitinkančią pasaulio A‘‘K parcufo A‘‘B asmeninę A‘‘B pakopą.
Ir iš ten gauna chajos lygio chaja šviesą.


Kai mochinas ateina į pasaulio Acilut Aba ve Ima parcufą, šis parcufas kyla ir aprengia pastovaus lygio Atik parcufo gar, atitinkančią pasaulio A‘‘K parcufo Sag asmeninę A‘‘B pakopą.
Ir iš ten gauna nešamos lygio chaja šviesą, šviečiančią taip pat į zat ir gufim.


Kai mochinas ateina į pasaulio Acilut parcufą Išsut, jis kyla ir aprengia pastovaus lygio Arich Anpin pakopą, atitinkančią pasaulio A‘‘K parcufo Ma asmeninę A‘‘B pakopą.
Ir iš ten gauna pasaulio A‘‘K parcufo Ma chaja šviesą.


Kai mochinas ateina į pasaulio Acilut Zon parcufus, jie kyla ir aprengia Aba ve Ima pakopos gar, atitinkančią pasaulio A‘‘K parcufo Ban asmeninę A‘‘B pakopą.
Ir iš ten gauna pasaulio A‘‘K parcufo Ban chaja šviesą, ir iš Zon jau gauna teisuokių sielos.


Ir kai mochinas ateina į Brija pasaulį, jis kyla ir aprengia Acilut pasaulio Zeir Anpin parcufą, ir gauna iš jo Acilut pasaulio ruach šviesą.


Kai mochinas ateina į Jecira pasaulį, jis kyla ir aprengia Acilut pasaulio Nukvą, ir gauna iš jos Acilut pasaulio nefeš šviesą.


Kai mochinas ateina į Asija pasaulį, jis kyla ir aprengia pasaulį Brija, ir gauna Brijos pasaulio nešamos šviesos gar aspektą.
Taigi tada Asija pasaulis yra užpildomas visomis pasaulių B – J – A nefeš, ruach ir nešama šviesomis.


Taigi išaiškinome Antrą pakilimą visuose A – B – J – A pasaulių parcufuose, kurie pakilo ir padidėjo dėl man iš bchinos gimel, kurį pakėlė teisuolių sielų dalys n – r – n.