kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועם כל המתבאר לעיל, תבין מה שנמצאים לפעמים בספרי הקבלה, כינויים וערכים הזרים מאד לרוח אנושי. בעה''ס, מהות חכמת הקבלה Dabar tampa aišku, kodėl kabalistinėje literatūroje mes galime sutikti „keistų“ ir „nepadorių“ pavadinimų. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

Praktinė Halacha (Įstatymai) 

Toros skaitymas pirmadieniais ir ketvirtadieniais

I. M. Lav

 
 
 

Uždaryti užduotį


Šiokiadieniais Toros skaitymui kviečiami tik trys žmonės: kohenas, levitas ir paprastas judėjas – tai yra visų trijų lygių Izraelio tautos atstovai.

Kiekvienas iš pakviestųjų turi perskaityti (arba, kaip priimta dabar, paklausyti skaitančiojo Torą) mažiausiai tris eilutes.

Kai judėjas kviečiamas Torai, pasakomas jo vardas ir jo tėvo vardas.

Pakviestasis Toros skaitymui turi pirmiausiai pamatyti Toroje tą vietą, nuo kurios prasideda jo skaitoma dalis. Jis priliečia tą vietą ritinyje vienu iš savojo „talito“ „cicit“ kutų ir ją bučiuoja (tas, kuris meldžiasi be „talito“, užsideda jį iš pagarbos Torai, kai yra pakviečiamas).

Priimta, kad pakviestas Toros skaitymui nenueitų tuoj pat po ištraukos perskaitymo, bet pasiliktų prie Toros ritinio iki tol, kol bus užbaigtas sekančios po jo ištraukos skaitymas. Tokiu būdu prie Toros ritinio visada yra trys žmonės: pakviestas, skaitantis ir sinagogos gabai (vadovas).

Po Toros skaitymo dviems besimeldžiantiems suteikiama garbė pakelti Toros ritinį, kad parodytų jį visiems ir jį susukti. Tai labai didelė garbė, nes išminčiai sako: „Tarnavimas Torai yra aukščiau, negu jos mokymasis“.

Žmogus, pakviestas pakelti Toros ritinį, pakelia jį atvertą – taip, kad būtų matomi trys teksto stulpeliai ir pasisukdamas vietoje, parodo jį visiems besimeldžiantiems, stovintiems aplink „bimą“.

Pakėlęs Torą sėdasi ir antras judėjas, iškviestas šiam tikslui, susuka ritinį, apsuka jį audeklo juosta, užriša ją mazgu, kurį leidžiama atrišti per Šabatą ir uždeda ant Toros ritinio jo uždangalą – „parochet“ (arba „meil“).

Reikia pažymėti, kad berniukas, sulaukęs amžiaus „bar-micva“ (13 metų), pirmą kartą savo gyvenime skaityti Torą turi būti pakviestas artimiausią jo gimimo dienai pirmadienį arba ketvirtadienį.

Jeigu sinagogoje yra žmogus, tą dieną pažymintis vieno iš savo artimųjų mirties metines, jį taip pat kviečia Toros skaitymui.

 Tas, kuris buvo pakviestas paskutinis, turi palydėti Toros ritinį tuo pačiu keliu atgal į „aron kodeš“, likę besimeldžiantys eina paskui jį, pagerbiant Torą. Tada priimta pabučiuoti Toros ritinį.