kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה כתוב "אין עוד מלבדו", שפירושו, שאין שום כח אחר בעולם, שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. בעה''ס, שמעתי Parašyta: „Nieko nėra – tik Jis“ (Dvarim 4 – 35), tai reiškia, kad nėra jokios kitos jėgos pasaulyje, kuri galėtų veikti prieš Kūrėją. (tai, girdėjo ravas Baruchas iš savo tėvo Baal Sulamo)

מהות חכמת הקבלה א  

Kabalos išminties esmė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

       


                                      

                                                           1.


Prieš apibūdinant „Kabalos išminties” atsiradimą ir istoriją, nors apie tai jau daug parašyta, pirmiausia reikia gerai apibrėžti šios išminties esmę,
nes manau yra labai žmonių žinančių tai.


Ir aišku, kad negalima kalbėti apie kokį tai dalyką, jo nepažįstant.
Iš tikro, nors šis dalykas yra labai platus ir gilus, pasistengsiu visomis savo įgytomis žiniomis ir išgalėmis, pateikti įvairiapusišką ir autentišką šios išminties apibūdinimą.
Tokį, kurį kiekvienas galėtų suprasti ir pasidaryti teisingas išvadas.
Todėl pasistengsiu apsaugoti skaitytoją nuo suklydimo,
kas yra įprasta, skaitant apie kabalos išmintį.


Apie ką kalba kabalos išmintis?

Šis klausimas, manau, iškilo kiekvienam besidominčiam.
Todėl prieš atsakydamas į šį klausimą, pateiksiu aiškų ir išsamų kabalos apibrėžimą:


Kabalos išmintis – tai šaknų tvarka, besivystanti nuosekliais, pastoviais ir absoliučiais dėsniais, susijungiančiais į vieną labai išaukštintą tikslą:
„Palaiminto Kūrėjo atskleidimą kūriniams (žmonėms), esantiems mūsų pasaulyje”.


Ir čia galioja du aspektai: „bendras” ir „atskiras”.
„Bendras“ – tai reiškia, kad galiausiai visa žmonija privalo būtinai,
be jokių išlygų ateiti prie šio išaukštinto suvokimo.
Kaip yra parašyta:
„Ir prisipildys žemė Kūrėjo pažinimo, kaip vanduo uždengia jūrą“ (Ješaja 11).
„Ir daugiau nebemokys draugas draugo, ar brolis brolio, sakydami: „pažinkite Kūrėją“,
nes visi pažins Mane nuo mažo iki didelio (Jeremija 31).
Ir dar pasakyta:
„Ir jau nesislėps nuo tavęs tavo Mokytojas, bet tavo akys matys Mokytoją“ (Ješaja 30).


„Atskiras“ – tai reiškia, kad dar prieš visai žmonijai atėjus prie šio absoliutaus ir išaukštinto pažinimo, kiekvienoje kartoje yra ypatingos asmenybės, turinčios šią dovaną.
Iš tikro kiekvienoje kartoje šios asmenybės nusipelno atitinkamų Kūrėjo pažinimo pakopų.
Ir tai yra pranašai ir Kūrėjo žmonės, kaip parašyta:
„Nėra kartos, kurioje nebūtų tokių, kaip Abrahamas. Icchakas ir Jakovas“ (Berešit Raba 70 – 4).
Todėl Kūrėjo atvėrimas galioja kiekvienoje kartoje, ir su šiuo išminčių pasakymu sutinka visi.