kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה : תהלים 97-11 Šviesa „pasėta“ teisuoliui ir pas „tiesios“ širdies (žmones) – džiaugsmas(Tehilim 97 – 11).
  • Jom-Kipur pasninko pradžia sekmadienį rugsėjo 24 d. 19 val. 01 min., pabaiga pirmadienį rugsėjo 25 d. 20 val. 10 min.
  • !גמר חתימה טובה Gero galutinio antspaudo!

Praktinė Halacha (Įstatymai) 

„Šma Izrael“

I. M. Lav

 
 
 

Uždaryti užduotį

 „Šma Izrael“ skaitymas „sidure“ yra lydimas palaiminimų - ir prieš, ir po jo. „Šacharit“ maldoje jų yra trys: du prieš „Šma“ skaitymą ir vienas po jo. Pirmas palaiminimas, einantis prieš „Šma“ – „ilgas“, o antras – „trumpas“.

„Ilgu“ vadinamas palaiminimas, prasidedantis fraze: אֱלֹהֵינוּ הי אַתָּה בָּרְוּךְ „Palaimintas Tu, Kūrėjau“ ir pasibaigiantis ja (realus palaiminimo ilgis, t.y. žodžių skaičius jame, neturi reikšmės). „Trumpas“ palaiminimas tas, kuris tik užsibaigia šia fraze.

„Šacharit“ maldoje „ilgas“ palaiminimas prieš „Šma“ prasideda žodžiais:

 הַכֹּל אֶת וּבוֹא שָׁלוֹמ עֹשֶׂה ,הֹשֶׁךְ וּבוֹרֵא אוֹר יוֹצֵר ,הָעוֹלָם מֶלֶךְ אֱלֹהֵינוּ הי אַתָּה בָּרְוּךְ „Palaimintas Tu, Kūrėjau, mūsų Dieve, Visatos Karaliau, sukuriantis šviesą ir sukuriantis tamsą, darantis taiką ir kuriantis viską!”, o užsibaigia – הַמְּאוֹרוֹת יוֹצֵר הי אַתָּה בָּרְוּךְ „Palaimintas, Tu, Kūrėjau, sukuriantis šviesulius!“ Tai šlovinimo himnas Kūrėjui, be perstojo, kiekvieną dieną atnaujinančiam pasaulio kūrimą.

Šiame palaiminime taip pat esama Kūrėjo pašventinimo žodžių, kuriuos privaloma ištarti keturis kartus per dieną: כְּבוֹדוֹ הָאָרֶץ כָל מְלֹא ,צְבָאוֹת קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ „Šventas, šventas, šventas kariaunų Kūrėjas, pilna žemė Jo garbės!“ (šie žodžiai - iš pranašo Ješaja pranašystės), o taip pat „Tebus palaiminta Kūrėjo garbė visur!“ (iš pranašo Jechezkelio pranašystės).

Pagal savo pirmuosius žodžius šis palaiminimas vadinasi „Sukuriantis šviesą“ ir jis iš esmės yra skirtas išsklaidyti įsivaizdavimą, kuris savo laiku buvo labai paplitęs Persų imperijoje: lygtai pasaulyje egzistuoja dvi pradžios – šviesos ir tamsos, kurios pastoviai kovoja dėl viešpatavimo pasaulyje. Į tai atsakė dar pranašas Ješaja (45:7): Kūrėjas – vienas, Jis „sukuria šviesą ir sukuria tamsą, daro taiką ir kuria blogį“. Šie žodžiai (su nedideliais pakeitimais) ir įėjo kaip sudėtinė dalis į pirmą iš palaiminimų prieš „Šma“ skaitymą.

Antras, „trumpasis“ palaiminimas, visas yra skirtas Kūrėjo, kuris davė mums absoliučiai ypatingą šviesą – Toros šviesą, garbinimui. Jis prasideda  šiais žodžiais:   אֱלֹהֵינוּ הי אַהַבְתָּנוּ עוֹלָם אַהֲבַת „Meile amžina Tu pamilai mus, Kūrėjau...“ (arba:  אֱלֹהֵינוּ הי אַהַבְתָּנוּ רַבָּה אַהֲבָה „Didele meile pamilai Tu...“ aškenazių „sidure“), o užsibaigia taip: בְּאַהֲבָה יִשׂרָאֵל בְּעַמּוֹ הַבּוֹחֵר ,הי אַתָּה בָּרְוּךְ „Palaimintas Tu, Kūrėjau, pasirinkęs savo tautą, Izraelį, su meile“!

   Skaitant šią maldą suimame kaire ranka tarp mažojo ir bevardžio pirštų visus keturis „cicito“ kutus ir prispaudžiame juos prie širdies. Po to, kai sakome trečią „Šma“ dalį – dalį apie „cicit“ – bučiuojame juos kiekvieną kartą, kai paminime žodį „cicit“ ir pabaigoje: אֱמֶת :אֱלֹהֵיכֶם יהי אֲנִי „Aš,  Kūrėjas – Jūsų  Dievas. Tiesa...“. Ties  žodžiais  אֹתוֹ  וּרְאִיתֶם „ir pamatysite juos...“ žiūrime į „cicitą“. Toliau, skaitant sekantį palaiminimą, dar sykį bučiuojame „cicitą“, tardami žodžius וְנֶחֱמָדִים נֶאֱמָנִים „tikri ir malonūs amžinai...“ – atsisveikinimui su „cicitu“.

   Dvejose „Šma“ vietose, kur minimas „tfilinas“, dešinės rankos pirštais paliečiame pirmiausiai „rankos tfiliną“, o paskiau „galvos tfiliną“ ir kiekvieną kartą pabučiuojame pirštus.

   Visas „Šma“ tekstas sudarytas iš 248 žodžių (skaičiaus, lygaus kūno organų skaičiui), kas išreiškia pilną paklusimą Kūrėjo valdžiai visa savo esybe, kaip pasakė karalius Davidas knygoje Tehilim: „Visi mano kaulai pasakys: Kūrėjau, kas prilygs Tau!?“

   Tiesa, originaliame „Šma“ tekste Toroje yra tik 245 žodžiai. Todėl tam, kad papildyti jų skaičių iki 248, chazanas ištaria tris paskutinius „Šma“ žodžius ir pereina prie sekančio palaiminimo: אֱמֶת :אֱלֹהֵיכֶם הי אֲנִי „Aš, Kūrėjas – Jūsų Dievas. Tiesa“. Taip pat tas, kuris meldžiasi vienas ir neturi galimybės girdėti chazano, papildo „Šma“ žodžių skaičių tuo, kad prieš žodžius יִשׂרָאֵל שְׁמַע „Klausyk, Izraeli“ ištaria נֶאֱמָן מֶלֶךְ אֵל  „Kūrėjas – Karalius, kuriam patikime save“.

  Palaiminimas, sujungiantis „Šma“ su „Šmone esre“ rytinėje maldoje „Šacharit“ – „trumpas“ palaiminimas. Jis prasideda, kaip minėta, žodžiu אֱמֶת ir baigiasi žodžiais: יִשׂרָאֵל גָּאַל ,הי אַתָּה בָּרְוּךְ  „Palaimintas Tu, Kūrėjau, išgelbėjęs Izraelį“!

  Po šių žodžių negalima atsakyti „amen“ – tam, kad sujungti Izraelio išgelbėjimo paminėjimą su malda „Šmone esre“.