kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

Praktinė Halacha (Įstatymai) 

“Saugok Šabato dieną”

I. M. Lav

 
 
 

Uždaryti užduotį

 

Ketvirtasis iš Dešimties įsakymų skelbia: “Saugok Šabato dieną, kad ją pašventintum”.
Priminsime, kas buvo pasakyta skyriaus apie Šabatą pradžioje: šis įstatymas išreiškia draudimą daryti bet ką, kas nesuderinama su Šabato šventumu.
Iš karto kyla klausimai: kas tai yra “ Šabato sulaužymas”? Kokios darbo rūšys laikomos “Šabato sulaužymu”? Pabandysime šiame skyriuje trumpai atsakyti į šiuos ir panašius klausimus. Trumpai – todėl, kad įstatymai apie Šabatą ypatingai gausūs ir įvairūs, ir jiems aprašyti prireiktų atskiros knygos.

“Darbų tėvai” ir jų “palikuonys” 

Mišnos traktato Šabat 7-jame skyriuje išvardinamos 39 pagrindinės darbų rūšys, uždraustos per Šabatą. Jos vaizdžiai vadinamos “darbų tėvai”, kurių kiekvienas turi gausius “palikuonis” – tai yra išvestines jų rūšis.
Vilniaus Gaonas rašė, kad kiekvienas iš 39 “darbų tėvų” turi 39 “vaikus” – tokiu būdu jų viso yra 1521 (39×39). Jei prie jų pridėsime pačius “tėvus”, tai yra, visus darbus, uždraustus per Šabatą, gausime 1560. Tačiau tai tik tie darbai, kurie uždrausti pagal Toros įstatymą, - prie jų dar reikia pridėti tuos, kurie uždrausti judėjų išminčių ir vadinasi “ramybės trikdymu”.

Kaip buvo nustatyti 39 ”darbų tėvai” 

Darbo rūšių, kurios uždraustos per Šabatą nustatymo šaltinis – Miškano, kilnojamos šventyklos, lydėjusios judėjus dykumoje po išėjimo iš Egipto, statyba. Užuomina į Miškano statybos ryšį su Šabato laikymusi keletą kartų pasikartoja knygoje Šmot. Pavyzdžiui, 31-ame skyriuje, išvardinančiame Miškano reikmenis, pasakyta: “Tačiau Mano Šabatus saugokite, nes tai – ženklas tarp Manęs ir jūsų kartų, kad žinotumėte, jog Aš – Kūrėjas, pašventinantis jus… Šešias dienas bus dirbamas darbas, o septintą dieną – Šabatas, visiško poilsio diena, pašvęsta vien tik Kūrėjui; kiekvienas, kas Šabato dieną dirbs, bus atiduotas mirčiai”.
Tuo būdu Tora nurodo, kad nežiūrint Miškano statymo darbo svarbos, tuo darbu užsiimti reikia tik šešias dienas per savaitę. Visos darbo rūšys, reikalingos Miškano pastatymui, per Šabatą yra uždraustos.
Ir dar vieną pavyzdį mes randame knygoje Šmot. Trisdešimt penktame skyriuje, taip pat liečiančiame Miškano statybą, pasakyta: “Šešias dienas gali vykti darbas, septintoji diena - šventa – Šabatas – pilno poilsio diena, pašvęsta tik Kūrėjui; kiekvienas, kuris tą dieną dirbs, bus atiduotas mirčiai. Nekurkite ugnies Šabato dieną – kur jūs begyventumėte”.

Visos šios citatos nurodo į gilų vidinį ryšį tarp Miškano statybos ir Šabato įstatymų. Visi darbai, būtini Miškano statybai, jo reikmenų gamybai bei jų paruošimui tarnystei Kūrėjui, uždrausti per Šabatą. Ir tų darbų – 39.
Tarp jų yra 11 rūšių darbų, būtinų duonos pagaminimui (tai yra tos duonos, kuri buvo padėta Šventykloje ant auksinio stalo): arimas, sėja, pjūtis, pėdų rišimas, malimas ir t.t. iki pat duonos kepimo.

13 darbų rūšių susiję su drabužių gamyba (kohenų drabužių, o taip pat medžiaginių Miškano dalių – užuolaidų, stogo ir t.t.): avių kirpimas, vilnos šukavimas, balinimas, ir t.t. iki pat medžiagos kirpimo ir siuvimo.

9 darbai būtini tam, kad galima būtų rašyti (Miškaną išardydavo kiekvieną kartą, kai traukdavo į kelią ir vėl surinkdavo sekančioje stotyje; tam, kad palengvinti darbą, visos sijos ir Miškano dalys buvo pažymimos numeriais): medžioklė, elnio odos išdirbimas ir pergamento padarymas, odos nulupimas nuo skerdienos, odos išdirbimas… iki pat rašymo ir parašyto nutrynimo (tam, kad užrašyti vėl).
2 statybų darbai: statymas ir pastatyto sugriovimas (tam, kad pastatyti geriau).
2 darbai susiję su ugnimi: ugnies kūrimas ir jos gesinimas.
38-tas “darbų tėvas” vadinasi “smūgis plaktuku”. Tai bet kurio darbo užbaigimas, išbaigtumo pagamintam dirbiniui suteikimas.
O paskutinis, 39-tas “darbų tėvas” – tai daikto išnešimas ir pernešimas iš asmeninės valdos į visuomeninę ir atvirkščiai, o taip pat draudimas nešti ką nors visuomeninėje valdoje toliau, nei keturias uolektis.