kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אחד – האור העליון המתפשט מעצמותו ית' הוא אחד ופשוט כמו עצמותו. תלמוד עשר הספירות, חלק א', לוח התשובות לפירוש המילות Vienas – aukštutinė šviesa, išeinanti iš Palaiminto Kūrėjo esmės, yra viena, paprasta, kaip Jo esmė. (Baal Sulamas „Mokymas apie dešimt sfirot“, Pirma dalis)

פתיחה לחכמת הקבלה קלח  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

    


                              

                                                               138.


Ir žinok, kad šie penki Acilut pasaulio parcufai: Atik, Arich Anpin, Aba ve Ima ir Zon yra pastovios būsenos, t.y. juose negalimas joks sumažėjimas.
Tai reiškia, kad Atik išėjo Keter pakopos,
Arich Anpin – Chochmos pakopos,
Aba ve Ima – Binos,
o Zon išėjo Zeir anpin pakopos, t.y. vak bli roš (pusė pakopos be galvos).


Taigi achap indai, kuriuos šiems parcufams išanalizavo gadluto metu, buvo pirmos rūšies 10 sfirot užpildymo, t.y. cholam balsės aspekto, šviečiančio Nekudim pasaulio Keter pakopoje.
Tai reiškia, kad parcufas Aba ve Ima taip pat užsipildė Keter achapo švytėjimo dėka.
Ir nors kiekvieno parcufo: Atik, Arich Anpin, Aba ve Ima roš buvo visos 10 sfirot, tačiau šis gar aspektas nenusileido į jų gufim (kūnus).


Taigi net pas parcufą Atik gufe buvo tik vak bli roš (pusė pakopos be galvos) aspektas, ir tuo labiau parcufuose Arich Anpin ir Aba ve Ima.
Tai yra todėl, kad skaidriausias parcufas yra išanalizuojamas pirmiausiai, todėl šiuose parcufuose buvo išanalizuotas tik pirmos rūšies užpildymas,
Ir tai yra achapo švytėjimas pakilimo į aukštesnį dėka, pakankamas tik dešimt roš sfirot užpildymui.
Tačiau kol kas čia nėra nusileidimo iš roš į guf.


Taigi, kai Aba ve Ima įsijungė į Nekudim pasaulio Keter pakopą, jiems Keter pakopos achapo švytėjimo užteko tik Keter vietoje.
Tačiau šio švytėjimo visai neužteko nusileidimui į savo vietą, t.y. nuo pe de Keter ir žemiau.
Todėl parcufų Atik, Arich Anpin ir Aba ve Ima gufim buvo vak bli roš lygio, ir tuo labiau patys Zon, kurie yra bendras Acilut pasaulio guf, kuris išėjo vak bli roš.