kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

פתיחה לחכמת הקבלה קכב, קכג, קכד, קכה, קכו  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

         


                                     

                                                      122.


Paskui parcufas pakyla antrą kartą su man pas viršutinį, ir tai vadinasi: „ibur bet“ (antras užgimimas).
Taigi ten pakopa gauna A‘‘B – Sag de A‘‘K mochiną.
Tada bchina dalet nusileidžia iš nikvei einajim į pe vietą (kaip paaiškinta 101 sk.), ir ten, t.y. bchinos dalet vietoje, įvyksta zivug de aka.
Ir išeina Keter pakopos dešimt sfirot, o achap indai pakyla ir sugrįžta į savo vietą roš, t.y. užbaigiamas dešimties indų ir šviesų parcufas.
Taigi šis mochinas yra vadinamas: „parcufo gadlut mochinas“.
Ir tai pirmoji Acilut pasaulio pakopa, vadinama „Keter parcufas“ arba Acilut pasaulio „Atik parcufas“.                                                             123.


Jau žinome, kad po indų sudužimo visi pakopų achapai nukrito į žemiau esančią pakopą.
(Kaip parašyta 77 sk. ir 106 sk.)
Taigi Keter de Nekudim pakopos achapas randasi Chochmos pakopos g‘‘e vietoje, o Chochmos pakopos achapas randasi Binos pakopos g‘‘e vietoje ir t.t...
Todėl Atiko, pirmo Acilut parcufo, gadluto, t.y. „ibur bet“ metu, jo achapas sugrįžo ir pakilo atgal į pakopą.
Ir kartu su Atiko achapu pakilo, su juo susijungusi Chochmos pakopos g‘‘e, ir ten gavo „ibur alef“ (pirmą užgimimą).                                                             124.


Ir kai Chochmos g‘‘e gavo ibur ir jenika pakopas, jos vėl pakilo į roš de Atik, ir ten gavo savo ibur bet (antrą užgimimą) gadluto mochinui.
Taigi tada bchina gimel – Chochmos pakopa nusileido į pe, ir išvedė dešimt Chochmos pakopos sfirot, o jų achapo indai vėl pakilo į savo vietą roš.
Tada buvo užbaigtas dešimties indų ir šviesų Chochmos parcufas.
Ir šis parcufas vadinasi pasaulio Acilut „Arich Anpin“ parcufas.


                                                     125.


Ir su A’’A (Arich Anpin) achapu taip pat pakilo kartu ir binos pakopos g’’e, ir ten gavo savo ibur alef ir jenika.
Paskui ši binos pakopa pakilo į A’’A roš iburui bet, t.y. pakėlė savo achapą ir gavo gadluto mochiną.
Tada buvo užbaigtas dešimties indų ir šviesų Binos parcufas.
Ir šis parcufas vadinasi „Aba ve Ima” ir „Išsut” parcufas, t.y. gar vadinasi Aba ve Ima, o zat vadinasi Išsut.


                                                      126.


Ir kartu su Aba ve Ima achapu pakilo kartu Zon g‘‘e, ir ten gavo savo ibur alef ir jenika.
Tai reiškia, kad Zeir Anpin tampa „vak“, o Nukva – „nekuda“ (taško) aspektais.
Taigi išaiškinome penkis Ma Chadaš parcufus, kurie išėjo Acilut pasaulyje su „pastovumo aspektu“, t.y. pastovūs ir nekinta.
Taigi šie parcufai vadinasi: Atik, Arich Anpin, Aba ve Ima ir Zon.
Tai reiškia, kad:
Atikas išėjo Keter pakopos,
Arich Anpin – iš Chochmos pakopos,
Aba ve Ima – iš Binos pakopos,
Zon išėjo „vak ir nekuda“, ir tai – Zeir Anpin pakopa.


Ir šiuose penkiose pakopose niekada negali atsitikti sumažėjimas, t.y. „apatinių“ (žmonių) veiksmai niekada nepasiekia „gar“, kad galėtų juos pažeisti.
Taigi apatinių veiksmai pasiekia tik Zeir Anpin ir Nukvą (Zon), t.y. tik šių parcufų achorajim indus, šių indų gadluto metu.
Tačiau netgi Zon panim indus, t.y. g‘‘e su vak ir nekuda šviesomis, apatiniai taip pat negali pasiekti.
Todėl šios penkios Acilut pasaulio pakopos skaitosi su pastoviu mochinu.