kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה כתוב "אין עוד מלבדו", שפירושו, שאין שום כח אחר בעולם, שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. בעה''ס, שמעתי Parašyta: „Nieko nėra – tik Jis“ (Dvarim 4 – 35), tai reiškia, kad nėra jokios kitos jėgos pasaulyje, kuri galėtų veikti prieš Kūrėją. (tai, girdėjo ravas Baruchas iš savo tėvo Baal Sulamo)

מתן תורה טז  

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                   16.


Pabandykime suprasti priedermės:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį” esmę.
Iš tikro, kaip gali mus įgalinti Tora įvykdyti dalyką, kuris yra mums visiškai neįgyvendinamas?
Ir dėl šios priežasties Tora nebuvo duota mūsų šventiems tėvams:
Abrahamui, Icchakui ir Jakovui!


Tai reiškia, kad Toros davimas įvyko tik po išėjimo iš Egipto, kai Izraelis tapo tauta,sudaryta iš 600 000 žmonių, nuo dvidešimties metų ir vyresnių.

Tada kiekvienas žmogus buvo paklaustas, ar jis sutinka su šiuo išaukštintu darbu.
Ir kiekvienas Izraelio tautos atstovas sutiko visa širdimi ir siela su šiuo dalyku, ir pasakė:
„Naase ve nišma“ (padarysim ir išgirsim (suprasim, būsime klusnūs).
Todėl atsirado galimybė įvykdyti Toros principus,
t.y. tada jų įgyvendinimas jau tapo įmanomas.


Įsivaizduokime, kad 600 000 žmonių atsitraukia nuo rūpinimosi savimi, ir visas jų gyvenimas apsiriboja tik tuo, kad ko nors netrūktų jų draugams.
Ir ne tik, bet tuo užsiima su didele meile, iš visos širdies ir visa siela, t.y. vykdo priedermę:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“ visa apimtimi.
Tada yra visiškai aišku, kad kiekvienam žmogui visiškai prapuola poreikis rūpintis savo reikmėmis, ir lengvai galima pilnai įvykdyti priedermę:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“.
Juk ar gali žmogui ateiti mintis rūpintis savimi,
kai 600 000 ištikimų ir mylinčių žmonių stovi „sargyboje“,
kad jam ko nors netrūktų?
Todėl, kai visi tautos žonės sutiko su šiuo dalyku,
jiems iškart buvo duota Tora,
nes dabar jie (Izraelis) buvo pasiruošę ją įvykdyti.


Tačiau anksčiau, tautoje dar nebuvo pakankamo žmonių skaičiaus, ir tuo labiau „Tėvų“ laikais, pasaulyje buvo tik keletas žmonių, galinčių suprasti šią išaukštintą Toros idėją.
Ir Izraelis nebuvo pasiruošęs įvykdyti Tora visu reikiamu pilnumu.
Iš tikro su mažu žmonių skaičiumi neįmanoma net pradėti vykdyti priedermes, tarp žmogaus ir jo draugo, pagal idėją:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“.

Todėl jiems ir nebuvo duota Tora.