kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר רבא: פשיטא לי ,נר ביתו ונר חנוכה- נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו.שבת כג – ע''ב, שלבי הסולם, חנוכה, נר חנוכה Pasakė raba: Kas svarbiau ar Šabato žvakė ar Chanukos žvakė? Ir atsako, kad Šabato žvakė svarbiau, nes tai taika namuose. (Talmudas, Šabatas 23 – 2)
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח

פתיחה לחכמת הקבלה קיט  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

        


                           

                                                     119.


Tačiau čia, Ma Chadaše yra didelis skirtumas, t.y. šis parcufas pasidarė zachar aspektu, ir aukštesniu aspektu už Nekudim indus, nes Ma Chadaš ištaiso Nekudim indus.
Tai reiškia, kad ankstesniuose parcufuose žemesnis parcufas niekada nepasidarydavo zachar, ir aukštesniu aspektu, aukštesnio parcufo guf indams, nors jis ir užpildydavo juos savo pakopa.


Taigi aukštesniuose parcufuose nebūdavo šio skirtumo, nes juose nebuvo jokio defekto šviesų pakilime į viršų.
Taigi jų šviesų dingimą (pakilimą į viršų) sąlygodavo masacho nuskaidrėjimas.
Tačiau čia, Nekudim pasaulyje, įvyko defektas induose, nes malchut amesajemet potencialas buvo įsimaišęs į zat indų achorajim, todėl šie indai nebuvo tinkami gauti šviesas.
Taigi dėl šios priežasties indai sudužo, mirė ir nukrito į B – J – A.


Todėl šie indai yra visiškai priklausomi nuo Ma Chadaš, kuris juos atgaivina, išanalizuoja ir pakelia į Acilut pasaulį.
Ir todėl Ma Chadaš skaitosi zachar aspektu ir sąlygojančiu, o Nekudim indai, kurie yra išanalizuojami Ma Chadaš pagalba, tampa jam nukvos aspektu .
Todėl šių parcufų vardai pasikeitė, t.y. Nekudim vadinasi vardu Ban, kuris yra žemesnis aspektas už Ma (Chadaš).


Ir iš tikro šie indai yra aukštesni už Ma Chadaš, nes jie yra iš Nekudim pasaulio ir Ma aspekto.
Tai reiškia, kad šie indai išeina iš nikvei einajim, ir jų aukščiausia pakopa yra vak de Sag de A‘‘K. Tačiau dabar jie pasidarė žemesni už Ma Chadaš ir vadinasi Ban dėl jau minėtų priežasčių.