kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir išsiuntė Jakovas prieš save pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo laukus. Ir įsakė jiems sakydamas, šitaip kalbėkite mano ponui Ezavui, taip sako tavo tarnas Jakovas: Su Lavanu gyvenau nuo seniau iki dabar. (Berešit 32 – 4, 5)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פתיחה לחכמת הקבלה קט  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

   


                                                 

                                                          109.


Taigi, kaip jau yra paaiškinta, parcufe dingsta paskutinis aspektas, šiuo atveju bchina dalet, ir pasilieka bchina gimel, iš kurios išeina chochmos pakopa.
Ir kai roš yra „atpažįstamas“ avijutas de guf, tada parcufas išeina iš roš de Aba ve Ima ir nusileidžia bei aprengia dešimt sfirot Nekudim chaze vietoje.
Tada masachas išveda nuo chaze ir į viršų dešimt roš sfirot, ir ši roš yra vadinama „Išsut“ (Israel Sava ve Tvuna).
Ir gufas nuo chaze ir žemyn išveda dviejų apatinių trečdalių tiferet pakopos dešimt sfirot.
Ir tai – ketvirtas Nekudim Melechas (Karalius), kuris tap pat nusileidžia į B – J – A sudūžta ir miršta.


Paskui bchinos gimel avijutas „nuskaidrėja“ roš ir guf, o achorajim de roš indai nukrenta į apačioje esančią jų gufo pakopos vietą.
Ir vėl įvyksta zivugas ant likusios bchinos bet avijuto, todėl išeina binos pakopa, o jos guf nusileidžia „iš viršaus į apačią“ dviejuose induose necach ir hod.
Ir tai yra vienas Melechas, t.y. penktas Nekudim Melechas, kuris taip pat nusileidžia į B – J – A sudužta ir miršta.
Ir bchinos bet avijutas nuskaidrėja roš ir guf, o achorajim de roš indai nukrenta į, apačioje esančią, guf pakopą.


Paskui vėl įvyksta zivugas ant likusios bchinos alef avijuto, ir išeina zeir anpin pakopa, o šios pakopos guf „iš viršaus į apačią“ nusileidžia į jesod indus, ir tai šeštas Nekudim Melechas.
Jis taip pat nusileidžia į B – J – A sudužta ir miršta, ir bchinos alef avijutas nuskaidrėja roš ir guf, o achorajim de roš indai nukrenta į žemiau esančią guf pakopą.


Ir tada įvyksta zivugas ant bchinos šoreš avijuto, pasilikusio masache, ir išeina malchut pakopa.
Ši pakopa taip pat nusileidžia „iš apačios į viršų“ į malchut indus, ir tai septintas Nekudim Melechas.
Jis taip pat nusileidžia į B – J – A sudužta ir miršta, o šoreš avijutas nuskaidrėja roš ir guf, o achorajim de roš indai nukrenta į apačioje easančią guf pakopą.
Taigi baigiasi anuliuotis visi Išsut achorajim indai, ir baigiasi visų zat de Nekudim indų, vadinamų „Septyniais Karaliais“, sudužimas.