kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir išsiuntė Jakovas prieš save pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo laukus. Ir įsakė jiems sakydamas, šitaip kalbėkite mano ponui Ezavui, taip sako tavo tarnas Jakovas: Su Lavanu gyvenau nuo seniau iki dabar. (Berešit 32 – 4, 5)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

מתן תורה א, ב  

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

 „Mylėk savo artimą kaip save patį“ (Vajikra 19 – 18)
Rabi Akiva sako: tai yra bendra didžioji Toros taisyklė (Berešit raba 20 – 4)                                                                  1.


Šis išminčių pasakymas lygtai sako mums: „paaiškintite mane“.
Iš tikro žodis „bendra taisyklė“ nurodo į visų komponentų sumą, t.y. visi komponentai ir išreiškia, bei atspindi šią „taisyklę“.
Ir pasakyta:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“ yra „bendra didžioji Toros taisyklė“.
Todėl mums reikia suprasti, kad kitos 612 Toros priedermės su visa jų įvairove, tai ne mažiau ir ne daugiau tik bendra suma.
Tai reiškia, kad kitos priedermės įeina į šią priedermę „mylėk savo artimą, kaip save patį“, ir yra jų suma.
Tačiau visa tai labai stebina.
Tai dar galima suprasti priedermėse tarp „žmogaus ir jo artimo“.
Tačiau kaip ši priedermė gali apimti ir talpinti savyje visas priedermes tarp „žmogaus ir Kūrėjo“?
Juk šios priedermės „tarp žmogaus ir Kūrėjo“ yra pagrindinės Toroje, tai ir yra visas Toros „statinys“?


                                                                    2.


Iš tikro, jei mes dar galime, labai pasistengus, suvokti ir priimti šiuos dalykus,
tačiau kitas išminčių pasakojimas stebina dar daugiau.
Ir tai pasakojimas (Talmudas, Šabat 31) apie „gerą“ (žmogų, norintį pereiti į judaizmą), ir atėjusį pas Hilelį su prašymu:
„Išmokyk manęs visą Torą, kol aš stoviu „ant vienos kojos“.
Hilelis jam atsakė:
„Ko tu pats nekenti, nedaryk draugui, tai ir yra visas (Toros) aiškinimas (esmė)“.


Todėl mes turime aiškią „halachą“ (įstatymą), nes nėra visose 612 Toros priedermese ir jų aiškinime jokio priedo prie šios vienos priedermės:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“.
Todėl mes tik paaiškiname ir įgalinane šios priedermės, „meilės artimui“ vykdymą, nes juk pasakyta aiškiai:
„Tai ir yra visas (Toros) aiškinimas (esmė)“.
Tai reiškia, kad visa likusi Tora, tai tik šios vienos priedermės aiškinimas, ir neįmanoma įvykdyti šios priedermės: „Mylėk savo artimą, kaip save patį“ be kitų Toros priedermių.