kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פתיחה לחכמת הקבלה פד,פה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

          


                                   


                                                                     84.


Todėl dabar, žemiau tabūro esantys zon de A‘‘K, savo „man“ dėka pritraukė naują šviesą A‘‘B – Sag, ir apšvietė roš de Nekudim.
Tačiau pasaulio A‘‘K parcufas A‘‘B neturi jokio sąlyčio, jokios informacijos apie cimcum bet.
Tai reiškia, kad parcufas A‘‘B neturi jokios informacijos, kodėl bchina dalet pakilo į nikvei einajim vietą.
Ir todėl, kai A‘‘K šviesa apšvietė roš de Nekudim, ji anuliavo cimcum betą, kuris pakėlė zivugą į nikvei einajim.


Todėl bchina dalet vėl nusileido į savo vietą, į pe, kaip buvo cimcum alefe, t.y. į pe de roš vietą.
Ir tada dėl cimcum bet nukritę trys indai: ozen, chotem, pe vėl pakilo ir sugrįžo į savo pakopą, kaip ir buvo anksčiau.
Taip pat ir zivugo vieta vėl nusileido iš nikvei einajim į pe, t.y. į bchinos dalet vietą.
Ir kada bchina dalet atsidūrė savo vietoje, toje pakopoje vėl išėjo keter aukščio dešimt sfirot.
Taigi paaiškinome, kad dėl naujos šviesos A‘‘B – Sag, buvo laimėtos trys trūkstamos šviesos: nešama, chaja ir jechida bei trys trūkstami indai bina ir zon.


                                                               85.


Taigi išaiškinome Nekudim pasaulio katnutą ir gadlutą, kur cimcum betas pakėlė „hey tata“ (apatinę Kūrėjo vardo „Hey“ raidę), t.y. bchina dalet, į nikvei einajim vietą, ir „paslėpė“ ją ten.
Ir tai sąlygojo Nekudim pasauliui katnut pakopą, kuri yra vak, arba zeir anpin lygio pakopa, su šviesomis nefeš ir ruach.
Taigi ten trūksta bina ir zon indų, bei nešama, chaja ir jechida šviesų.


Todėl, kai atėjo į Nekudim pasaulį nauja „A‘‘B – Sag“ šviesa, cimcum alefas sugrįžo į savo vietą.
Ir į roš sugrįžo bina ir zon indai, nes „hey tata“ iš nikvei einajim nusileido į savo vietą, į pe.
Taigi tada zivugas įvyko ant bchinos dalet, kuri sugrįžo į savo vietą, ir išėjo pakopos keter ir jechida dešimt sfirot.


Tada užsipildė visos naranchai (n – r – n – ch – j) šviesos ir k – ch – b zon indai.
Ir nuo dabar ir toliau trumpumo dėlei cimcum betą ir katnutą vadinsime:
„hey tata pakilimu į nikvei einajim ir achapo nusileidimu į apačią“.


Taip pat gadlutą vadinsime:
„šviesos A‘‘B – Sag atėjimu, nuleidžiančiu „hey tata“ iš nikvei einajim ir sugrąžinačiu achapą į savo vietą“.
Ir prisimink šiuos apibūdinimus.


Taip pat visada prisimink, kad „galgalta ve einajim“ (g‘‘e) ir achap yra dešimties sfirot de roš k – ch – b zon vardai.
Ir dešimties sfirot de guf vadinasi ch – g – t    n – h – j – m, nors ir jos skirtosi į g‘‘e ir achap.
Tai reiškia, kad chesed, gvura ir viršutinis tiferet trečdalis iki chaze yra g‘‘e ir n‘‘e (nikvei einajim), o du apatiniai sfiros tiferet trečdaliai ir n – h – j – m yra achap.


Taip pat prisimink, kad g‘‘e ir n‘‘e, arba ch – g – iki chaze yra vadinami panim indai.
Ir achapas, arba du apatiniai trečdaliai tiferet ir n – h – j – m nuo chaze ir ir žemiau, yra vadinami achorajim indai, kaip yra paaiškinta 76 sk.


Taip pat atsimink pakopos „perskilimą“, kuris įvyko cimcum beto pasekoje.
Todėl kiekvienoje pakopoje liko vien tik „panim“ indai.
Ir dar, kiekvieno apatinio parcufo vidinėje „panim“ dalyje yra nukritusi viršutinio parcufo „achorajim“ dalis.