kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

פתיחה לחכמת הקבלה פב,פג  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

        


                                         

                                                         82.


Taigi roš de Nekudim yra dvi pakopos, vadinamos: „Keter“ ir „Aba ve Ima“.
Todėl, kai zon A‘‘K pašvietė naują A‘‘B – Sag šviesą į dešimt Nekudim sfirot, ši šviesa pirmiausiai pašvietė per A‘‘K tabūrą į Keter de Nekudim, nes ten yra apsirengusi Keter pakopa.
Taigi šioje Keter pakopoje užsipildė trūkstamos gar šviesos, ir užsipildė bina bei zon indai.
Paskui ši šviesa pašvietė per A‘‘K jesod į Aba ve Ima de Nekudim, kur jie ir yra apsirengę.
Ir taip pat užpildė trūkstamas gar šviesas ir bina ir zon indus.


                                                         83.


Pirmiausiai paaiškinsime galdluto, kurį sąlygojo dešimčiai Nekudim sfirot nauja šviesa, esmę.
Taigi, kaip paaiškinta 74 sk., Keter ir Aba ve Ima de Nekudin yra tik „vak“ (pusės) aspekto, nes išėjo iš bchinos alef avijuto.
Taip pat sakėme, kad Nekudot de Sag nusileidimo žemiau A‘‘K tabūro metu, bchina dalet, t.y. malchut, susijungė su Nekudot de Sag, t.y. su binos, masachu.
Todėl dabar masache yra taip pat ir bchinos dalet avijutas, ir kai masachas įsijungė į roš de Sag, turėjo išeiti Keter pakopos dešimt sfirot su jechida šviesa?
Ir visai ne vak lygis Keter ir Aba ve Ima Nekudim pakopose?


Atsakymas tas, kad „sąlygoja vieta“.
Taigi, kai bchina dalet įsijungė į biną, kuri yra nikvei einajim (akių duobutėse), todėl ten, t.y. binos viduje, „pasislėpė“ bchinos dalet avijutas, „lyg jo ten nebūtų“.
Ir todėl zivugas įvyko tik ant bchinos bet de itlabšut ir bchinos alef de avijut rešimot, kuri iš tikro yra tik binos pakopa, kaip paaiškinta 74 sk.
Ir todėl išėjo tik dvi pakopos : binos vak ir vak, t.y. Keter ir Aba ve Ima.