kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir išsiuntė Jakovas prieš save pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo laukus. Ir įsakė jiems sakydamas, šitaip kalbėkite mano ponui Ezavui, taip sako tavo tarnas Jakovas: Su Lavanu gyvenau nuo seniau iki dabar. (Berešit 32 – 4, 5)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

מאמר לסיום הזוהר א  

Straipsnis Zoharo užbaigimui

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                       1.


Yra žinoma, kad galutinis rezultatas Kūrėjo darbe yra „susiliejimas su Palaimintu Kūrėju”, kaip parašyta: „ir susiliek su Juo”.
Tačiau reikia suprasti, ką reiškia šis „susiliejimas”, juk net„ mintis visai negali Jo pagauti (suvokti)”?
Iš tikro šį klausimą jau senai iškėlė išminčiai, t.y. kaip galima „susilieti su Juo”, juk Jis – „valganti ugnis” (Dvarim 4 – 24)?
Ir atsako:

„Susiliek su Jo savybėmis. Koks jis gailestingas, toks ir tu būk gailestingas. Koks jis pakantus, toks ir tu būk pakantus“.


Tačiau iš pirmo žvilgsnio sudėtinga, t.y. kodėl išminčiai supaprastino šį pasakymą?
Juk aiškiai parašyta „susiliek su Juo“, todėl jei būtų parašyta „susiliek su Jo savybėmis“, galima buvo parašyti „susiliek su Jo keliais“ ar pan.?
Kodėl parašyta būtent: „Susiliek su Juo“?

Dalykas tas, kad materialiame pasaulyje, kuris užima atitinkamą vietą, „susiliejimas” yra suprantamas, kaip suartėjimas vietos atžvilgiu, o „atskyrimas” – nutolimas vietos atžvilgiu.
Tačiau dvasingume, kuris visai neužima vietos, „susiliejimas” ir „atskyrimas” negali būti suprasti, kaip suartėjimas arba nutolimas vietos atžvilgiu.
Juk dvasingumas visai neužima vietos!


Tačiau „formų sutapimas“, esantis tarp dviejų dvasinių objektų, suprantamas, kaip „susiliejimas“, o „formų skirtumas“ suprantamas, kaip „atskyrimas.
Taip, kaip materialume kirvis atkerta, atskiria ir padalina daiktą dvi dalis, t.y. nutolindamas šias dalis vieną nuo kitos, taip „formų skirtumas“ dvasingume atskiria ir padalina į dvi dalis.
Ir jei „formų skirtumas“ yra mažas, skaitosi, kad dvasiniai objektai nutolę vienas nuo kito nedideliu dydžiu.
Tačiau, jei formų skirtumas yra didelis, sakoma kad dvasinai objektai yra labai nutolę vienas nuo kito.
Ir jei dvasiniai objektai yra priešingų formų, sakoma kad jie nutolę vienas nuo kito nuo vieno krašto iki kito.