kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות יד  

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

       


                                                 

                                                                   14.


Dabar galime suprasti aukščiau paminėtą midrašą, kur pasakojama apie keturis angelus Chesed, Cdaka, Emet ir Šalom, su kuriais Kūrėjas tarėsi dėl žmogaus sukūrimo.
Iš tikro tie angelai, tai žmogaus sielos jėgos, su kuriomis „tarėsi“ Kūrėjas, nes kaip sako išminčiai, šiais principais buvo sukurta visa mūsų pasaulėdara.


Taip pat yra žinoma, kad kiekviena siela yra sudaryta iš dešimties sfirot „vidinės šviesos“ ir dešimties sfirot „supančios šviesos“.
Kur Chesed (gerumas) atitinka devynias pirmas sielos „vidinės šviesos“ sfirot.
Angelas Cdaka (labdara, teisngumas) atitinka dešimtą sielos „vidinės šviesos“ sfirą, malchut.
Emet (tiesa) – tai sielos „supančios šviesos“ aspektas.


Kaip jau sakėme, kad „vidinė šviesa“ yra priešinga „supančiai šviesai“, nes „vidinė šviesa“ po „cimcumo“ (apribojimo) gali šviesti tik „kav (linijos)“ principu, t.y. turėdama „ekraną“.
Ir „supanti šviesa“ išplaukia iš Ein Sof Palaiminto, ir „apsupa“ visus pasaulius, todėl gali šviesti visur kaip ir prieš „cimcumą“, net pačioje sfiroje malchut.
Iš tikro šios šviesos yra priešingos viena kitai, todėl joms reikia skirtingų „indų“.


Dabar galime suprasti, kodėl Emet (Tiesa) vadinama „antspaudu“, t.y. šis pavadinimas „pasiskolintas“ iš antspaudo, dedamo pateikto dalyko pabaigoje.
Tai reiškia, kad antspaudas „patvirtina“ ir „įgalina“ veiksmingumą, juk be antspaudo išdėstyti dalykai neturi jokios vertės, ir visas raštas yra veltui.
Toks yra ir „supančios šviesos“ vaidmuo, kuri galioja net „cimcumo“ (apribojimo), t.y. „didelio noro“ gauti, taške, kol indas sutapatins savo gavimo formą su Kūrėju ir pasidarys „sąlygojantis“.
Ir tai yra visų „aukštutinių“ ir apribotų „žemutinių“ pasaulių tikslas.
Tačiau Emet protestavo prieš žmogaus sukūrimą, tvirtindama, kad žmogus – „visas melas“.
Tai reiškia, kad žmogus yra sukurtas be „išorinio indo“, išeinančio iš „cimcum” taško, atskirto nuo Kūrėjo šviesos.
Ir todėl negali Emet angelai padėti žmogui gauti „supančią šviesą“.


Tačiau visi pasauliai buvo sukurti tik šiam tikslui, t.y. didelės „supančios šviesos“ gavimui, ir žmogus yra vienintelis, galintis realizuoti šį tikslą.
Bet kadangi žmogus yra (angelo supratimu) netinkamas šiai misijai, todėl Emet (Tiesa) tvirtino, kad žmogus yra visas „melas ir tuštybė“, ir visas Kūrėjo triūsas tik veltui.
Tačiau Chesed (Gerumo) ir Cdaka (Teisingumo, Labdaros) angelai, priklausantys sielos „vidinės šviesos“ aspektui, galėjo pilnai „užpildyti“ žmogaus sielą šviesą.


Iš tikro šie angelai džiaugėsi, galėdami būti naudingi žmogui, realizuojant Kūrimo tikslą, ir jie visomis jėgomis pritarė žmogaus sukūrimui.
Ir Šalom (Taikos) angelai tvirtino, kad žmogus visas yra „konfliktas“, t.y. iš dalies pritarė žmogaus sukūrimui, tik tvirtino, kad jis visas yra „konfliktas“.
Tai yra todėl, kad „išorinė šviesa“ negali įeiti į „vidinį indą“, nes šios šviesos priešingos viena kitai.