kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • חקרנו לדעת מה היא המציאות שאפשר להחליט עליה בבירור, שאינה מצויה ואינה נכללת בעצמותו ית' עד שנאמר שהיא בריאה מחודשת יש מאין. בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Tyrinėjome, kas gi tai per realybė, kad apie ją būtų galima spręsti, jog ji nėra „įjungta“ į Kūrėją? Kad apie ją būtų galima pasakyti, jog tai yra visai naujas kūrinys „egzistencija iš niekur“ (ješ mi ajin)? (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

פתיחה לחכמת הקבלה לה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

     


                                          

                                                        35.


Ir šis bitūšas tęsiasi tol, kol or mekif nuskaidrina visą masachą nuo viso avijuto ir pakelia jį į savo aukštutinę šaknį į pe de roš (galvos burną).
Taigi bitūšas nuskaidrina masache visą avijutą, „iš viršaus į apačią“, vadinamą masach ve avijut de guf, ir jame lieka tik šoreš de guf, kuri yra malchut de roš aspektas, vadinamas pe.
Tai reiškia, kad visas avijutas, kuris atskiria or pnimi nuo or mekif, nuskaidrėja „iš viršaus į apačią“, ir pasilieka tik avijutas „iš apačios į viršų“, nes ten dar nepasidarė skirtumas tarp „or pnimi“ ir „or mekif“. Ir yra žinoma, kad formų sutapimas sulieja du dvasinius objektus į vieną.
Taigi guf masachas nuskaidrėjo nuo viso avijuto, ir jame pasiliko avijutas lygus roš pe masachui.
Tada guf masacho forma pasidarė lygi roš masacho formai.
Ir tada guf masachas pilnai įsijungė į roš masachą ir tapo kaip vienas, t.y. tarp jų nėra to, kas juos padalintų į dvi dalis.


Taigi tai vadinasi, kad guf masachas pakilo į pe de roš (galvos burną).
Todėl, kai šie masachai įsijungė vienas į kitą zivugui, vėl pe de roš masache atsinaujino „zivug de aka“.
Ir tada išeina nauja dešimt sfirot pakopa, vadinama Adam Kadmono „Ain Bet“ parcufu, kuris yra Adam Kadmon chochma parcufas.
Ir jis skaitosi kaip pirmo Adam Kadmon parcufo „sūnus“ ir „palikuonis“.