kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir meldėsi Icchakas Kūrėjui dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga, ir atsakė jam Kūrėjas ir Rivka jo žmona pastojo. Ir pradėjo labai spurdėti sūnūs jos viduje, ir ji pasakė: Jeigu taip, tai kuo aš dėta, ir nuėjo paklausti Kūrėjo“ (Berešit 25 – 21, 22)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פתיחה לחכמת הקבלה כה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

       


                                                  

                                                       25.


Taigi, kol dar parcufe neatsirado visi penki indai k – ch – b – t – m, šviesos randasi ne sau skirtose vietose.
Ir ne tik, bet jos dar stovi atvirkštine tvarka, t.y. kai trūksta malchut indo, trūksta jechidos šviesos“.

Ir kai trūksta dviejų indų: malchut ir tiferet pakopojevtrūksta dviejų šviesų: jechida ir chaja ir t.t.Taip yra dėl to, kad pirmiausiai atsiranda aukštutiniai indai, ir į juos įeina žemiausios šviesos.
Taip pat, atėjusi nauja šviesa, pirmiausia apsirengia keter inde.
Taigi, kiekvienas „gaunantis“ privalo gauti į patį skaidriausią savo indą, t.y. į keter.
Todėl, jau apsirengusios parcufe šviesos, privalo nusileisti per vieną pakopą, kai įeina nauja šviesa.


Pavyzdžiui:
Įeinant šviesai ruach, nefeš šviesa privalo nusileisti iš keter indo į chochmą indą, t.y. užleisti vietą keter inde, kad šis galėtų priimti naują šviesą – ruach.
Ir taip pat, jei nauja šviesa yra nešama, ruach šviesa privalo nusileisti iš keter indo į chochma indą, kad užleisti vietą naujai šviesai – nešama.


Todėl nefeš šiesa, esanti chochmos inde, privalo nusileisti į bina indą... ir taip toliau ta pačia tvarka.
Ir viskas yra tam, kad atlaisvinti keter indą naujai šviesai.
Ir įsidėmėk šią taisyklę, kad galėtum visada atskirti, ar yra kalbama apie indus, ar apie šviesas, tada niekada nesusipainiosi, nes visada yra atvirkštinė tvarka tarp jų.
Taigi išaiškinome penkis masacho aspektus, t.y. kaip jų dėka pasikeičia pakopos aukštis.