kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה כתוב "אין עוד מלבדו", שפירושו, שאין שום כח אחר בעולם, שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. בעה''ס, שמעתי Parašyta: „Nieko nėra – tik Jis“ (Dvarim 4 – 35), tai reiškia, kad nėra jokios kitos jėgos pasaulyje, kuri galėtų veikti prieš Kūrėją. (tai, girdėjo ravas Baruchas iš savo tėvo Baal Sulamo)

פתתיחה לחכמת הקבלה כג ,כד  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį




                                                          23.


Tačiau dar mums liko išsiaiškinti, kodėl masache trūkstant kli malchut, t.y. bchinos dalet, jame trūksta keter šviesos?
Ir taip pat trūkstant kli tiferet, pakopoje trūksta ir chochma šviesos?


Juk iš pirmo žvilgsnio turėtų būti atvirkščiai, t.y. trūkstant kli malchut, kuris yra bchina dalet“ turėtų pakopoje trūkti tik malchut šviesos?
Ir turėtų pakopoje būti keturios šviesos indams: keter, chochm, bina ir tiferet?
Taip pat, trūkstant dviejų indų, t.y. bchinos dalet ir bchinos gimel, turėtų trūkti malchut ir tiferet šviesų?
Taigi pakopoje turėtų būti trys šviesos indams keter, chochma ir bina?


                                                          24.


Dalykas tas, kad visada yra tarp indų ir šviesų atvirkštinė tvarka.
Tai reiškia, kad pirmiausia parcufe atsiranda aukštutiniai indai, t.y. pirmiausia atsiranda keter indas, paskui chochma indas… Taip, kad malchut indas atsiranda paskutinis.
Todėl indus mes vadiname k – ch – b – t – m, t.y. iš „viršaus į apačią“, kokia yra jų atsiradimo tvarka.
Ir priešingai yra su šviesomis, t. y. į parcufą pirmiausiai įeina žemutinės šviesos.
Taigi pirmiausiai į parcufą įeina nefeš šviesa, kuri yra malchut šviesa.
Paskui įeina ruach, kuri yra tiferet šviesa...
Taip, kad jechida šviesa įeina paskutinė.
Todėl šviesas mes vadiname na – ra – n – cha – j, t.y. iš „apačios į viršų“, nes tokia yra jų įėjimo tvarka.


Taigi, kai parcufe atsiranda tik vienas indas, kuris būtinai yra aukštutinis indas keter, tada į parcufą neįeina jechida šviesa, kuri yra keter indo šviesa.
Tačiau į parcufą įeina visų žemiausia šviesa, ir tai šviesa nefeš, kuri ir apsirengia keter indu.


Kai atsiranda parcufe du indai, taigi tai du aukščiausi indai: keter ir chochma, tada į parcufą įeina taip pat ir ruach šviesa.
Tai reiškia, kad tada nefeš šviesa iš keter indo nusileidžia į chochma indą, o ruach šviesa apsirengia keter indu.


Kai parcufe atsiranda trečias indas, t.y. bina, tada į parcufą įeina nešama šviesa.
Tada nefeš šviesa iš chochma indo nusileidžia į bina indą, ruach šviesa nusileidžia į chochma „indą“, o nešama šviesa apsirengia keter indu.


Kai parcufe atsiranda ketvirtas indas, t.y. tiferet, tada į parcufą įeina chaja šviesa.
Tada nefeš šviesa iš binos indo nusileidžia į tiferet indą, ruach šviesa nusileidžia į bina indą, nešama šviesa nusileidžia į chochma indą, ir tada į keter indą įeina chaja šviesa.


Ir kai parcufe atsiranda penktas indas, t.y. malchut, tada į parcufą įeina jechida šviesa.
Tai reiškia, kad tada visos šviesos įeina į joms skirtus indus.
Taigi nefeš šviesa iš tiferet indo nusileidžia į malchut indą, ruach šviesa nusileidžia į tiferet indą, nešama šviesa nusileidžia į binos indą, chaja šviesa nusileidžia į chochmos indą, ir į keter indą įeina jechida šviesa.