kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

פתיחה לחכמת הקבלה יד  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

     


                                              

                                                         14.


Ir kad „išgelbėti“ kūrinius nuo šio didelio atitrūkimo ir nutolimo, buvo padaryta „pirmo apribojimo“ („cimcum alef“) paslaptis.
Jo esmė, kad „ketvirtas aspektas“ („bchina dalet“) buvo atskirtas nuo šventumo parcufų (dvasinių objektų).
Taigi šis didelis „noro gauti“ dydis, netyrumo pasauliuose, pasiliko be šviesos.
Tačiau šventumo pacufai išėjo su „ekranu”(„masach“), įstatytu malchut „inde“, tam kad „ketvirtas aspektas“ („bchina dalet“) negautų šviesos.


Taigi, kai „aukštutinė“ šviesa ateina iki kūrinio, šis „ekranas“ atstumia šviesą atgal.
Ir tai skaitosi kaip „smūgis“ („aka“) tarp „aukštutinės“ šviesos ir „ekrano“ („ masach“).
Šis smūgis pakelia „grįžtančią šviesą“ („or chozer“) iš „apačios į viršų“ ir „aprengia“ dešimt „auštutinės“ šviesos sfirot.
Ir ši, „atstumta“ atgal šviesos dalis yra vadinama „or chozer“ („grįžtanti šviesa“).


Taigi ji, „aprengdama“ aukštutinę šviesą, padaro naujus gavimo „indus“, vietoj „ketvirto aspekto“ („bchinos dalet“).
Ir paskui malchut indas „išsiplečia“ šiuo atstumtu „or chozer“ dydžiu, kuris „pakilo“ ir „aprengė“ aukštutinę šviesą „iš apačios į viršų“.


Tai reiškia,kad šis malchut „išsiplėtimas“ vadinasi „iš viršaus į apačią“, nes tuo būdu malchut „apsirengė“ šviesos indais, t.y. „apsirengė“ šiuo „or chozer“.
Ir tai yra kiekvienos pakopos „roš“ (galva) ir „guf“ (kūnas) paslaptis.


Taigi „aukštutinės“ šviesos su „masachu“ „smūginis susijungimas“ („zivug de aka“) pakelia „or chozer“ iš „apačios į viršų“, ir „aprengia“ dešimt „aukštutinės“ šviesos sfirot aspektu „roš“.
Ir šios dešimt „roš“ („galvos“) sfirot skaitosi tik indų užuomazgos, nes ten dar negali būti konkretus „apsirengimas“.
Tačiau, kai malchut „nusileidžia“ su šiuo „or chozer“ iš „viršaus į apačią“, tada „or chozer“ pasidaro „aukštutinės“ šviesos indais.
Ir tai vadinasi šios pakopos „kūnas“ („guf“), tai reiškia – baigtiniai „indai“.