kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ובזה תבין הכתוב, ברוב עם הדרת מלך, כי ערך הרוממות בא מן הסביבה בב' תנאים: א. במדת ההערכה של הסביבה. ב. במדת גדלה של הסביבה, וע"כ ברוב עם הדרת מלך.בעה''ס, מאמר לסיום הזוהר Dabar tampa aiškus parašymas: „Karaliaus šlovė yra žmonių daugumoje“ (Mišlei 14 – 28). Tai reiškia, kad Karaliaus (Kūrėjo) išaukštinimas ateina iš aplinkos dviem keliais:Tiek, kiek aplinka vertina Karalių; Pagal aplinkos didumą, t.y. žmonių gausumą, todėl „Karaliaus šlovė yra žmonių daugumoje“. (Baal Sulamas „Straipsnis Zoharo užbaigimui“)

עשרה עקרונות בתורת בעל הסולם  

Dešimt Baal Sulamo mokymo principų

nuo Hasulam mokyklos, su meile

 
 
 

Uždaryti užduotį
Baal Sulamas apibendrino ir sukoncentravo Torą labai aiškiai ir sistemingai, taip kad mes galime eiti tuo keliu.


                              Pagrindai, kuriais statome kelią


Pirmas principas: Kūrėjas yra geras ir darantis gerumą.


Vienas – Kūrėjas yra kiekvieno dalyko priežastis, Jis mūsų suvokime yra absoliučiai geras.
Vieningas – visi Jo veiksmai, kurių mums atrodo daug, yra sąlygojimo (atidavimo) veiksmai.
Ypatingas – kiekvieno veiksmo esmė tik sąlygoti.


Antras principas: Kūrinija yra noras gauti.


Kūrėjas sukūrė norą gauti.
Baal Sulamas apibrėžė kūrinijos pasireiškimą (fenomeną) žmogaus sieloje, kad visos kūrinijos dalys atsiskleistų žmogaus sieloje, neatitrūkusios nuo žmogaus.
Todėl Baal Sulamas „surišo“ kabalos išmintį su žmogaus sielos realybe ir apibrėžė kūriniją aiškiai kaip „norą gauti“.
Trečiame apribojime, pateiktame „Pratarmėje knygai Zohar“, Baal Sulamas apibrėžia, kad visa kabalos išmintis ir knyga Zohar yra parašyta tik pagal žmogaus sielą.
Taip pat knygą Zohar, pagrindinę kabalos knygą, mes turime suprasti tik per žmogaus sielos prizmę.


Trečias principas: Ryšys tarp kūrinijos ir Kūrėjo, tai formų sutapimo ryšysKūrinijos ir Kūrėjo susijungimas galimas tik „formų sutapimo“ principu, ir niekaip kitaip. Susiliejimas su Kūrėju paprastai žmogui („pasaulio tautų“ požiūriu) suprantamas taip:
Žmogus nori ir Kūrėjas duoda, taip galima pasijusti tobulu.
Tačiau tikras tobulumo pajautimas tik „formų sutapimo“ būdu.
Tai atskiria žmogų nuo „nešvarumo“ kelio ir parodo „šventumo“ formą.


                                          Principai kelyje


Ketvirtas principas: Žmogaus vidinė pusė, o ne išorinė vadinasi „žmogumi“.


Žmogus yra „siela“, o ne „kūnas“.
Viskas, kas yra suvokiama mūsų pojūčiais „išoriniu“ būdu yra neteisinga.
Tik vidinė pusė gali pajusti ir gauti Kūrėjo gerumą.


Penktas principas: Žmogus turi ištaisyti savo „vidinę“, o ne „išorinę“ pusę.


„Vidinė“ pusė yra siela, o „išorinė“ pusė yra kūnas – guf nuo žodžio negef (pažeistas).


                                Veiksmo aplinkos principai


Šeštas principas: Toros (mokymasis) ir priedermių (praktinis) vykdymas.


Be Toros mokymosi ir priedermių (praktinio) vykdymo neįmanoma išsitaisyti.


Septintas principas: visa „išorinė“ pusė skirta tik „vidinei“ pusei.


Visa Tora ir priedermės skirtos tik žmogaus „vidinės“ pusės ištaisymui, t.y. be Toros (vidinės pusės mokymosi) ir priedermių (praktinio vykdymo) neįmanoma ištaisyti žmogaus „vidinės“ pusės. „Išorinis“ Toros ir priedermių vykdymas skirtas tik žmogaus „vidinės“ pusės ištaisymui.


Aštuntas principas: Savo puikybės atsisakymas.


Tai pasiekiama dėka anuliavimosi prieš mokytoją, kuris gyvena šiame pasaulyje.
Savo puikybės atsisakymas įgalina žmogų būti Vienintelio valdžioje, ir tai Palaiminto Kūrėjo valdžia.
Net ir savo asmeninė valdžia atskiria žmogų nuo Kūrėjo.


Devintas principas: Savo egoizmo ištaisymas.


Pasiekiamas dėka bendrų veiksmų bendraminčių žmonių grupėje, t.y. reikia ateiti prie meilės draugams (bendraminčiams).
Meilė – tai „chochmos“ (išminties, gyvybės, malonumo) šviesos gavimas, ir tai yra kūrimo tikslo šviesa.
Meilė draugams yra tiltas į meilę Kūrėjui.


Dešimtas principas: Mašijachas – tai tobulumas, aspektu „Izraelis, Tora ir Kūrėjas yra viena“.


Galutinis tobulumas – tai pilnas susijungimas, tobulos meilės aspektu, tarp Kūrėjo ir Izraelio (Isra El – „Einantis tiesiai į Kūrėją“) tautos.
Šis tobulumas atsispindi Toroje, kuri išreiškia tobulą ryšį tarp kūrinijos ir Kūrėjo.
Tai ir yra Mašijacho aspektas, išreiškiantis Galutinį ištaisymą ir šviesos „nusileidimo“ į kūną galimybę.
Ir tai yra Izraelis (Isra El - tiesiai į Kūrėją), atspindintis Kūrėjo kūną, t.y. Kūrėjo noro realizavimas iš „potencialo“ (minties) į „veiksmo“ (materialų) aspektą.


                                      Išvada (reziume)


Baal Sulamas nurodė mums kelią, kaip galima Izraelio Toros pagalba ateiti prie tobulumo. Absoliutus „kabalos išminties“, t.y. „vidinės Toros“ sujungimas su žmogaus „vidine“ puse (siela)
yra vienintelė galimybė atverti „bendrąjį Aš“, arba šventąją Šchiną, kuri Šchiną, kuri apjungia viso Izraelio sielas.
Mums belieka tik eiti šiuo keliu, ir visa tai padaryti turime dabar.