kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • חקרנו לדעת מה היא המציאות שאפשר להחליט עליה בבירור, שאינה מצויה ואינה נכללת בעצמותו ית' עד שנאמר שהיא בריאה מחודשת יש מאין. בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Tyrinėjome, kas gi tai per realybė, kad apie ją būtų galima spręsti, jog ji nėra „įjungta“ į Kūrėją? Kad apie ją būtų galima pasakyti, jog tai yra visai naujas kūrinys „egzistencija iš niekur“ (ješ mi ajin)? (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

גילוי רצון, גילוי חסרון  

Noro atvėrimas, trūkumo atvėrimas

ravas Adamas Sinajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
Baal Sulamas aiškina šventąjį Zoharą (Vajira 381):
„Metai turi 12 mėnesių, tai malchut ištaisymas nuo pradžios iki galo.
Tačiau iki „Galutinio ištaisymo“ malchut negali būti ištaisyta pilnai, todėl kiekvienais metais mes turime pradėti ištaisymą iš naujo.
Tai reiškia, kad kiekvieną Roš haŠaną mes pradedame malchut ištaisymą nuo „pasaulėdaros pradžios“ aspekto, t.y. kokia ji buvo sukurta ketvirtą kūrimo dieną“...


Malchut, einanti po sfiros keter, chochma, bina ir tiferet, tai – žmogaus „noras“.
Kiekvienais metais žmogus turi pradėti iš naujo savo noro, malchut ištaisymą.
Noro ištaisymas prasideda nuo jo „atvėrimo“.
Kaip yra žinoma, kai noras atsiveria, jam dar nėra užpildymo, todėl tada žmogus randasi nepasitenkinimo ir trūkumo realybėje.
Tokioje būsenoje prie žmogaus gali prisitvirtinti „blogio instinktas“.
Kaip yra parašyta apie Amaleką (Dvarim 25 – 17, 18):
„Atsimink, ką padarė tau Amalekas, išeinant tau iš Egipto. Kai užpuolė tavo atsilikusius ir nusilpusius, o tu labai pavargęs, ir kaip nepabijojo (Amalekas) Kūrėjo?“


Kaip išeitį iš šios būsenos, mes turime paruošti save noro atvėrimui, trūkumo atvėrimui, teismui.
Tai galima padaryti tik tikėjimo sustiprinimo pagalba.
Kai tikėjimas padidėja, tada net ir sunkiausiomis būsenomis, bent jau žmogaus prote, yra aišku, kad viskas tik į gerą.
„Nepatenkinto“ noro atvėrimas ypatingai aiškiai mums pasako, kodėl būtent ši šventė ateina pas mus, kai yra „nepilnas“ mėnulis, t.y. kai jis visai nešviečia.


Kodėl ši šventė vadinama:
„Uždengtą mūsų šventės dieną“?

Aiškina toliau Zoharas: „uždengtą“ reiškia, kad yra „uždengtas“ mėnulis, t.y. malchut.
Ir dėl „kairės pusės“ švytėjimo, valdo ta „blogoji gyvatė“ ir gali kenkti pasauliui“ (Zohar, Vajira 384).


Roš haŠana primena mums, kad visa ši realybė yra mumyse.
Ji ateina pas mus atitinkamu laiku, ir mes galime sužadinti savo norą.
Šiuo ypatingu laiku galima atverti norus, visą savo norų gilumą ir specifiką.
Tai yra tai ko negalima atverti per kitas judaizmo (Toros) šventes.
Žmogus, turėdamas prieš savo akis aiškų ir tikrą tikslą savo gyvenime, gali ne tik atverti šiuos norus savo sieloje, bet ir juos ištaisyti.