kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו  

„Pūskite šį mėnesį šofarą, nustatytu laiku (uždengtą) šventės dieną“

ravas Adamas Sinajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

        


                      

             Koks ryšys tarp norimo ištaisymo ir šofaro ?


Kiekvieną Roš aŠaną (Naujus metus) pasauliai grįžta į savo „pradinę padėtį“, t.y. kokia buvo malchut (pasaulis) ketvirtą Kūrimo dieną.
Tai reiškia tada atsiveria: teismas, kritika ir trūkumai be jokios galimybės juos „užpildyti“ gerumu.
Todėl Kūrėjas liepė Izraeliui (Isra El – einantis tiesiai į Kūrėją) pūsti šofarą, kad „pasaldinti“ šiuos teismus.
Su šofaro pūtimu susižadina „vidurinė linija“ – „Jakovo savybė“, kuri ateina „subalansuoti“ „Icchako savybės“griežtumą.
Ir tai yra pasiekiama šofaro pagalba, užuomina į biną, kuri yra „gailestingumo“ savybė.
Tai reiškia, kad ateina bina ir „pasaldina“ griežtumą bei teismus.


Vidinis šių dalykų aspektas.
Šofaro dėka yra „sutelkiamas“ potencialas ir viltis žmogui išeiti iš savo blogos būsenos.
Tai reiškia išeiti iš savo bejėgiškumo, iš matymo, kad „viskas tik blogai“, iš nuojautos, kad žmogui niekada gyvenime nepasiseks, nes „griaunanti neviltis“ nuleidžia žmogų į „pragaro gelmes“.


Kiekvienas iš mūsų turime savyje surasti šofarą – tą jėgą, kuri pasakytų žmogui šofaro garsu (balsu) – pasistenk tapti geresniu.
Rask jėgų išgirsti, priimti kritiką ir trūkumus.
Surask jėgų darbui, t.y. viso blogio savyje likvidavimui!
Tai reiškia, kad iš kritikos ir trūkumų reikia pastatyti gyvenime „mažas“ ir „dideles“ užduotis šių problemų sprendimui.
Kiekviena problema tegul tampa konstruktyvia užduotimi!...