kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר לה בתי מאי איכפת לך מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוקץ. תענית כה – עמ. א', שלבי הסולם, מדרש רבה, רות Pasakė jai tėvas (rabi Chanina ben Dosa): „Kas pasakė aliejui – dek , pasakys ir actui – dek“. (Talmudas, Taanit 25 – 1)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

    


                                      

129.

Ir aišku, kad nėra nei vieno žmogaus pasaulyje,
kuris savyje nepraeitų visų šių trijų savybių:
„nusidėjėlių” savybės, „vidurinių” savybės ir „teisuolių”savybės.
O kad tai vadinasi savybės, išplaukia iš to,
kaip žmogus jaučia Kūrėjo valdymą pasaulyje.
Kaip pasakė išminčiai:
„Kaip vertina žmogus, taip yra vertinamas ir jis pats” (Talmudas, Sota 5).


Todėl tie žmonės, kurie mato realybę Kūrėjo „veido paslėpime” skaitosi nusidėjėliais:
arba „neabsoliučiais nusidėjėliais”, „paprastame Kūrėjo veido” paslėpime,
arba „absoliučiais nusidėjėliais”, „dvigubame Kūrėjo veido” paslėpime.


Taip yra todėl, kad pagal jų suvokimą ir pajautimą,
visas pasaulis yra valdomas „negerai”, neduok dieve.
Iš tikro tokie žmonės „kaltina” ir įveda save į nuodėmę,
jausdami, kad gauna iš Kūrėjo valdymo tik skausmus ir kentėjimus,
nes jaučia „visas dienas vien tik blogį”.
Tačiau jie nusideda dar labiau galvodami,
kad ir visi pasaulio gyventojai yra valdomi „negeru” Kūrėjo valdymu,
kaip yra valdomi ir jie patys, neduok dieve.


Todėl, suvokiantys Kūrėjo valdymą iš „Veido paslėpimo” pusės, yra vadinami „nusidėjėliais”.
Ir suprask, kad šis vardas atsiveria iš giluminio žmogaus pajautimo ir priklauso tik nuo „širdies suvokimo”.
Ir visai nesvarbu, ką žmogus kalba, ar mąsto,
t.y. nors žmogus savo kalbomis ir mintimis iš esmės gali pateisinti Kūrėją,
tačiau jei žmogus širdyje jaučiasi blogai, jis vis tiek vadinsis nusidėjėliu.
Tai reiškia, kad jausmams negalioja jokia prievarta.


Todėl toje pakopoje esantys žmonės,
skaitosi kad persveria save ir visą pasaulį į „nuodėmių pusę”,
kaip sako rabi Elazaras, rabi Šimono sūnus.
Ir tai yra dėl to, kad jie įsivaizduoja,
jog visi pasaulio gyventojai yra valdomi „negeru” Kūrėjo valdymu,
kaip yra valdomi ir jie patys, neduok dieve,
nes toks valdymas netinka Kūrėjo vardui „Geras ir darantis gerumą”.