kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

מבוא לספר הזהר לו  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                              

                                                               36.


Tačiau iš pirmo žvilgsnio šiuose dalykuose lyg yra prieštaravimas.
Juk pirma sakėme, kad tik iš sfiros malchut išplaukia visos formos „gaunantiems”,
o dabar sakome, kad nuo Brija ir žemiau,
t.y. nuo binos ir žemiau nusileidžia „formos” pas „gaunančius”?
Dalykas tame, kad iš tikro „forma” ir „atvaizdas” išplaukia iš bchina dalet (ketvirto aspekto),
o tai ir yra malchut.
Tai reiškia, kad iš šios sfiros nusileidžia „indai” pas „gaunančius”,
tačiau iš pirmų devynių sfirot: keter, bina, tiferet (sudaryta iš šešių sfirot), visai nenusileidžia.


Tačiau „Ištaisymo” pasaulyje buvo padarytas „gailestingumo” ir „teismo” savybių sumaišymas.
Tai reiškia, kad sfira malchut, kuri skaitosi „teismas”,
pakilo ir susijungė su sfira bina, kuri skaitosi „gailestingumas”.
Todėl nuo tada malchut indai buvo įdiegti į biną, kaip ir yra kalbama.


Ir Zoharas pradeda kalbėti nuo tikros „atvaizdų”, t.y. indų „šaknies”,
todėl kartais sako, kad tai – „malchut”,
o kartais sako, kad tai – „bina” (Brija).
Tai reiškia, kad yra kalbama apie šį „susijungimą”,
kuris buvo padarytas pasaulio ištaisymui.


Ir dar sakė išminčiai:
„Pradžioje sukūrė Kūrėjas pasaulį pagal griežto “teismo” (teisingumo) savybę,
tačiau pamatė, kad taip pasaulis negalės egzistuoti, todėl įjungė „gailestingumo” savybę.

Ir žinok, kad dešimt sfirot: k – ch – b – t – m knygoje Zohar turi daug pavadinimų.
Todėl sfirot vadinamos pagal vieną iš daugelio aspektų,
kurį norima pažymėti.
Tai reiškia, kai sfirot vadinamos:
Keter, Acilut, Brija, Jecira ir Asija,
tada norima parodyti skirtumą tarp „veido” indų – Keter, Chochma ir „užpakalinių” indų – Brija, Jecira ir Asija, t.y. b – t – m.


Tai yra todėl, kad šitas skirstymas atsirado nuo „gailestingumo” ir „teismo” savybių susijungimo.
Todėl Zoharas, kaip užuominą į malchut susijungimą su bina,
vadina sfirą „biną” – „Brija”.
Ir prieš šį susijungimą nebuvo pas „biną” jokios „formos” ir „atvaizdo”,
netgi santykyje su „gaunančiais”,
t.y. „forma” ir „atvaizdas” buvo tik pas vieną sfirą malchut.