kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ובזה תבין הכתוב, ברוב עם הדרת מלך, כי ערך הרוממות בא מן הסביבה בב' תנאים: א. במדת ההערכה של הסביבה. ב. במדת גדלה של הסביבה, וע"כ ברוב עם הדרת מלך.בעה''ס, מאמר לסיום הזוהר Dabar tampa aiškus parašymas: „Karaliaus šlovė yra žmonių daugumoje“ (Mišlei 14 – 28). Tai reiškia, kad Karaliaus (Kūrėjo) išaukštinimas ateina iš aplinkos dviem keliais:Tiek, kiek aplinka vertina Karalių; Pagal aplinkos didumą, t.y. žmonių gausumą, todėl „Karaliaus šlovė yra žmonių daugumoje“. (Baal Sulamas „Straipsnis Zoharo užbaigimui“)

מבוא לספר הזהר כט  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                                 

                                                      29.


Dabar galime suprasti tai, kad „Tikunei Zohar“ padalina pasaulį Acilut į tris dalis:

Jis – „Esmė“,
Jo gyvybingumas – „išeinanti šviesa“
ir Jo „indai“ – „gaunantys šviesą“,
nors ten (Acilute) yra absoliuti vienybė ir nėra ten kūrinijos aspekto išvis.


„Jis“ (Esmė) – „Dieviškumas“ pats iš savęs, t.y. „Jo“ mes nesuvokiame visai, net ir materialios esmės suvokimui neduota mums galimybė.


„Jo indai“ (gaunantys šviesą) – dešimt indų ch – b – t – m, kuriuos sulyginome su balta spalva išminties knygoje.
Tai reiškia, kad netgi skaičiaus negalima nurodyti baltame fone, nes nėra ten to, kas išreikštų skaičių, juk jis visas baltas.

Iš tikro skaičių ir daugybę pasikeitimų mes išskiriame tik kai tai atsiveria pasauliuose B – J – A, nes ten jau yra raidžių materija.
Tai reiškia, kad šių pasikeitimų šaknis mes jau randame paties Acilut pasaulio induose ch – b – t – m.
Tačiau nors čia viskas ir yra baltos spalvos, tai jau sąlygoja raidžių formą knygo je, nors pačiame Acilut pasaulyje išvis nėra jokios formos.

Ir  žinome, kad balta spalva dalinasi į daugybę spalvų (formų), nors pačioje baltoje spalvoje išvis nėra jokios formos.
Taip dešimt pasaulio Acilut indų sąlygoja daugybę pasikeitimų, nors jų švytėjimas pasireiškia tik pasauliuose B – J – A.
Kaip pavyzdyje su namo statybos „programa“ mintyje, kuri tik paskui realizuojasi konkrečiais veiksmais.
Todėl visi šie pasikeitimai, kurie yra pasauliuose B – J – A, yra sąlygojami Acilut pasaulio „indų“ švytėjimo.
Tai reiškia, kad tik iš gaunančių pasauliuose B – J – A pusės, mes Acilut pasauliui priskiriame daugybę pasikeitimų.
Tačiau iš paties Acilut pasaulio pusės Jis yra baltos spalvos, kai šviesa dar nėra „apsirengusi“ rašalu raidėse.
Todėl ten nėra jokio skaičiaus, ir jokio pasikeitimo.
Ir gerai išaiškėja „Jo indų“ paslaptis.
Tai reiškia, kad iš pačių „indų“ pusės tai yra absoliuti vienovė, kaip ir „Jo Esmė“.