kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

מבוא לספר הזהר כח  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

          


                                              

                                                                    28.


Ir iš tikro dešimties sfirot B – J – A pasaulių iš Acilut pasaulio gauna visas „smulkiausias” smukmenas ir pasikeitimus.
Tai reiškia, kad pasaulyje Acilut yra programa „mintyje”,
kuri paskui nusileidžia į pasaulius B – J – A „veiksmų pavidalu”,
kaip pavyzdyje su namo statyba.
Todėl skaitosi, kad dešimties sfirot B – J – A pasaulių „indai” gauna iš, priešais juos esančių,
Acilut pasaulio „indų”, t.y. iš programos „mintyje”,
kuri „iš aukščiau” sąlygoja kievieną veiksmo smulkmeną.
Todėl tuo aspektu mes priskiriame Acilut pasaulio „indams” baltą spalvą,
kuri bendrai nėra spalva.
Tačiau tai yra visų spalvų šaltinis (suma),
kaip vaizduojama balta spalva „Išminties knygoje”.
Ir nors baltoje spalvoje nėra suvokimo,
o baltas fonas knygoje mums nieko nesako,
tačiau tai yra pagrindinis nešėjas „Išminties knygoje”.
Iš tikro balta spalva šviečia aplink kiekvieną raidę ir kiekvienos raidės viduje,
todėl kiekvienai raidei suteikia savitą formą.


Tačiau galima pasakyti ir atvirkščiai:
raidžių raudonos, žalios ar juodos materijos mes nesuvokiame visai,
o suvokiame tik baltą knygos foną.

Tai reiškia, kad balta spalva, šviesdama aplink kiekvieną raidę ir raidės viduje,
apsprendžia raidės formą, ir šios raidžių formos atveria mums visą knygos išmintį.


Ir tai yra dešimties Acilut pasaulio sfirot pavyzdys,
t.y. jos yra atvaizduojamos balta spalva,
ir negalima jose išskirti jokio dalyko, skaičiaus ar pasikeitimo.
Iš tikro tik baltos spalvos švytėjimas pasauliuose B – J – A,
t.y. trijose raidžių materijos spalvose,
sąlygoja visus pasikeitimus,
kurie ateina iš dešimties Acilut pasaulio indų.
Ir nors Acilut pasaulyje nėra konkrečių „indų”,
nes šis pasaulis yra visas „baltas”,
kaip pavyzdyje su baltu knygos lapu,
Acilut pasaulio švytėjimas pasauliuse B – J – A padaro juose „indus”.