kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

מבוא לספר הזהר כא  

Pratarmė knyga Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                      21.


Panašiai galima suprasti ir aukštutinius „dvasinius pasaulius“, nes šie pasauliai „atsispaudė“ vienas nuo kito, iš viršaus į apačią.
Todėl visi aspektai d – c – ch – m (domem, comeach, chai ir medaber) pasaulyje Brija palieka savo „antspaudą“ pasaulyje Jecira.
Ir d – c – ch – m pasaulyje Jecira „atsispaudžia“ pasaulyje Asija, o pasaulio Asija d – c – ch – m palieka antspaudą mūsų pasaulio d – c – ch – m dalyse.


Dvasinių pasaulių aspektas „domem“ (negyvas) dar yra vadinamas „eichalot“ (pastatai),
- aspektas „comeach“ vadinams „levušim“ (rūbai),
- aspektas „chai“ – „malachim“ (angelai),
- aspektas „medaber“ –„nešamot“, t.y. to pasaulio „žmonių sielos“,
- o dešimt kiekvieno pasaulio sfirot, tai to pasaulio „elokijut“ (dieviškumas).


Todėl „žmonių sielos“ – „nešamot“ yra kiekvieno pasaulio centras, ir jos yra aprūpinamos iš visų kitų to pasaulio aspektų, kaip žmogus mūsų pasaulyje maitinasi iš visų kitų mūsų pasaulio dalių.


Tuo būdu pirmą noro gauti aspektą, t.y. „būtiną egzistenciją“, žmogus gauna iš to pasaulio „eichalot“ ir „levušim“ švytėjimo.


Antrą noro gauti aspektą, t.y. papildomą, arbą „gyvuliškus troškimus“, didinančius kūno malonumus, žmogus gauna iš to pasaulio aspekto „malachim“.
Tai yra papildomas dvasinis švytėjimas, didesnis, nei reikia vien egzistencijai palaikyti.
Todėl šis švytėjimas didina dvasinius „indus“, į kuriuos „apsivelka“ žmogaus siela.


Iš tikro „pirmą“ ir „antrą“ aspektus žmogus gauna iš žemesnių, nei jis pats lygių, t.y. iš to pasaulio aspektų „eichalot“, „levušim“ ir „malachim“, nes jie yra žemesni už žmogaus lygį – „nešamot“.


„Trečią“ aspektą, t.y. „žmogiškus troškimus“, didinančius jo sielos aspektą, žmogus gauna iš aspekto „nešamot“.
Kaip ir mūsų pasaulyje, žmogus gauna iš tokių kaip jis, t.y. iš tame pasaulyje esančių sielų – „nešamot“.
Ir jų dėka didėja žmogaus sielos „švytėjimas“.


„Ketvirtą“ noro gauti aspektą, t.y. „intelektualinius norus ir norą žinioms“, žmogus gauna iš to pasaulio „sfirot“ aspekto, t.y. žmogus savo sielai gauna aspektus ch – b – d (chochma, bina ir daat).


Todėl kiekviename pasaulyje esanti žmogaus siela, turi „išaugti“ ir tapti tobula naudodama visus to pasaulio aspektus.
Tai ir yra Trečias apribojimas, apie kurį kalbėjom.


Tai reiškia, kad nors knyga Zohar kalba apie lygius:
„sfirot“, „nešamot“, „malachim“, „levušim“ ir „eihalot“,
tačiau tai liečia tik tiek, kiek iš to gauna žmogaus siela.
Ir visi knygos Zohar žodžiai yra „sukoncentruoti“ tik į sielos „poreikius“.
Todėl, jei žmogus visada tai turės prieš akis, tada jo „kelias“, studijuojant knygą Zohar, bus sėkmingas.