kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

זוהר וישב חטאו משקה מלך מצרים והאפה 

Zohar „Nusidėjo Egipto karaliaus vyno pilstytojas ir kepėjas“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


1.


Kai Kūrėjas sukūrė pasaulį,
visus kūrinius sukūrė pagal atitinkamą „pavidalą“.
Po to sukūrė žmogų pagal „aukštutinę formą“ ir padarė jį „galingu“,
kad šis „pavidalas“ viešpatautų visiems kūriniams.


Ir visą žmogaus egzistavimo pasaulyje laiką, kai visi gyviai pakelia galvas ir mato žmogaus „aukštutinę formą“, visi bijo ir dreba prieš jį.
Apie tai parašyta:
„Ir bijos jūsų visi žemės gyviai ir dangaus paukščiai“ (Berešit 9 – 2).
Tai reiškia, kad visi mato žmoguje šį „pavidalą“ ir sielą (נשמה – nešama), kuri yra jame.


Rabi Elazaras pasakė: dabar, nors jau nebėra žmoguje šios sielos dalies „nešama“,
pas teisuolius ši forma nepasikeičia, ji – tokia, kokia buvo pirma.
Tačiau, kai žmogus neina Toros keliu,
pasikeičia pas jį šis „šventas pavidalas“.


Ir tada žemės gyviai ir dangaus paukščiai gali jį užpulti,
nes jau nebijo jo.
Iš tikro, kai pasikeitė ši „šventa forma“,
pasikeitė ir dingo žmogaus (אדם – Adam) „pavidalas“.
Tai reiškia, kad šis „pavidalas“ įgavo kitų gyvių „formą“, ir jau gyvūnai nebebijo jo bei gali užpulti.


Ateik ir pažiūrėk.
Kai Kūrėjas pakeičia veiksmus „viršuje“,
Jis pakeičia ir „apačioje“.
Tai reiškia, kad pakeičia „šventą formą“ viršuje ir žmogaus „atvaizdą“ apačioje,
kad grąžintų dalykus į pradžią,
kaip viskas buvo prieš pirmo Adamo nuodėmę.


Danieliui nepasikeitė (Žmogaus) „pavidalas“,
kai jis buvo įmestas į liūtų duobę,
todėl jis ir išsigelbėjo.
Rabi Chizkija pasakė, bet juk parašyta:
„Kūrėjas pasiuntė savo angelą,
ir jis uždarė liūtų burnas,
todėl nesudraskė manęs“ (Daniel 6 – 23).
Išeina kad angelas uždarė liūtams burnas, o ne „šventa forma“?


Atsakė jam, Danielis išsigelbėjo todėl, kad šis šventas žmogaus teisuolio „pavidalas“ tai ir yra būtent „angelas“, uždarantis liūtams burnas.
Todėl Danielis pasakė:
„Kūrėjas pasiuntė savo angelą“,
t.y. tą angelą,
kuriame „iškaltos“ visos pasaulio „formos“.
Ir jis (angelas) įdiegė manyje „pavidalą“,
kad liūtai negalėtų užpulti,
t.y. uždarė jų burnas.


Todėl iš tikro pasiuntė „angelą“.
Ir šitame angele iškalti visi pavidalai,
todėl žmogus turi saugoti savo kelius,
kad nenusidėtų Kūrėjui,
ir egzistuotų žmogaus (אדם – Adam) pavidalu.