kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אשרי איש שישמע למצותך, ותורתך ודברך תשים על לבו. בעל הסולם דייני. Palaimintas žmogus, kuris „išgirs“ Tavo priedermes, o Tavo Torą ir Tavo žodžius „įsidės“ į savo širdį. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

זוהר וישב ויחלום יוסף חלום 

Zohar „Ir sapnavo Josefas sapną“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį


(Ištraukos)


2.Yra daug pakopų, viena aukščiau kitos,
ir visos jos išminties paslaptyje.
Ateik ir pažiūrėk.
Sapnas – viena pakopa,
regėjimas – kita pakopa,
pranašystė – dar kita pakopa.
Tai reiškia, kad sapno pakopa yra žemiau regėjimo pakopos.
Regėjimo pakopa yra žemiau pranašystės pakopos.


„Ir sapnavo Josefas sapną“ (Berešit 37 – 5).

Iš čia, žmogus neturi pasakoti sapno niekam,
tik mylimam žmogui.
Tai reiškia, jei žmogus papasakos sapną nemylinčiam žmogui,
šis žmogus, gali sąlygoti jam blogį.
Todėl sapnas gali „apsiversti“ į kitą dalyką ir dingti,
nes nemylintis žmogus savo paaiškinimu sukliudė sapnui gerai išsipildyti.


Ateik ir pažiūrėk.
Kai Josefas papasakojo savo sapną broliams,
kurie nemylėjo jo, sapnas buvo sustabdytas 27 metus...
Iš tikro Josęfas papasakojo broliams,
kurie jo nekentė, savo sapną, ir jie pasakė:
„Ar valdyti mus nori, ar karaliauti“ (Berešit 37 – 8).
Tai reiškia, visą tą laiką brolių sapno paaiškinimas sustabdė Josefui karaliavimą Egipte.


Iš tikro nėra pasaulyje dalyko, kuris nepriklausytų nuo sapno, arba nebūtų praneštas, dar jam ateinant į pasaulį.
Mokėmės.
Kiekvienam dalykui, dar ateinant į pasaulį,
pranešama apie jį Dangaus skliaute,
ir iš ten dalykas leidžiasi į pasaulį.Todėl apie kiekvieną dalyką yra pranešama, kaip parašyta:
„Nedarys Kūrėjas jokio dalyko, prieš tai nepranešęs šią paslaptį savo tarnams pranašams“ (Amos 3 – 7).
Kai pasaulyje yra pranašų, tada šios paslaptys yra pasakomos išminčiams.
Tačiau jei nėra išminčių, šis dalykas pranešamas per sapną,
o jei neperduodamas per sapną,
tada šis dalykas atiduodamas dangaus paukščiams....