kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

שלבי הסולם חנוכה נר חנוכה בשמאל  

Šlavei haSulam „Chanukos žvakė kairėje“

ravas Baruchas Ašlagas הרב ברוך שלום הלוי אשלג

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


Pasakė išminčiai:
„Chanukos žvakė turi būti kairėje, o mezuza - dešinėje“ (Talmudas, Šabat).
Turime suprasti, ką tai reiškia dvasiniame darbe.
Dar reikia suprasti kodėl parašyta „Šar aKavanot“,
kad Chanuka ir Purimas yra vienas aspektas?


Kodėl abi šios šventės išeina iš tos pačios šaknies,
jei per Purimą „vaišės ir linksmybės“,
o per Chanuka tik „žiūrėjimas į žvakes“?


Panagrinėkime, kodėl mezuza turi būti dešinėje?
Mezuza, tai žmogaus apsaugos aspektas,
todėl ir yra užuomina, kad mezuza turi būti dešinėje.
Tai reiškia, kad apsauga yra susijusi su dešine puse,
nes tai chesed (gerumo) aspektas.


Chesed indai (norai) yra visada „dešinėje“, 

t.y. tikėjimo ir pastangų pusėje,
todėl nereikalauja ištaisymo.
Tačiau chochma (žinojimo, malonumo) aspektas yra „kairėje“ pusėje,

ir todėl šiems indams (norams) reikalinga ypatinga apsauga.


Netgi mūsų materialiame pasaulyje yra užuomina,
kad žmogus visada turi pradėti eiti, ar išlipti iš lovos „dešine koja“.
Ir tai užuomina į dvasinį darbą,
kad žmogus turi pradėti nuo dešinės,
t.y. nuo tobulumo.


Tai reiškia, kad žmogus turi dėkoti Kūrėjui už tai,
kad Jis davė žmogui mintį ir norą šiam šventam darbui,
ir pas žmogų yra noras, nors mažas, vykdyti Torą ir priedermes veiksmu.
Todėl mezuza, būdama apsauga, skaitosi chasadim aspektas ir yra dešinėje pusėje.


Tačiau Chanuka ir Purimas, pagal šventąjį Ari yra iš aspekto „hod“,
t.y. „didybės“ pusės.
Todėl „hod“ yra kairės pusės aspektas ir tai užuomina į kūrimo tikslą,
todėl reikalauja ištaisymų.


Tai reiškia, kad Chanukos (ir Purimo) aspektas yra kairėje,
nes tai chochmos šviesa.
Ir nors per Chanuką buvo tik „pertrauka“,
t.y. „susitelkimas“ tolesniam karui – tik dvasinis „žiūrėjimo į žvakes“ aspektas,
vis tiek tai jau chochmos – kūrimo tikslo pasiekimo pradžia.
Ir galutinio kūrimo tikslo pasiekimą jau simbolizuoja Purimas,
per kurį jau yra „vaišės ir linksmybės“.