kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas su Moše sakydamas: kai suskaičiuosi Izraelio sūnų „galvas“, kad sužinoti jų skaičių, tegul kievienas duos išpirką už savo sielą Kūrėjui skaičiuojant juos, kad nebūtų epidemijos, skaičiuojant juos. Štai, kiek turi duoti kiekvienas, praeinantis suskaičiavimą, pusę šekelio iš švento šekelio, šekelis yra dvidešimt gerų, pusę šekelio, auką Kūrėjui“ (Šmot 30 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

שערי קדושה חלק א שער ב  

„Šventumo vartai“, Pirma dalis, Antrieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotį2.


Taip, kaip yra keturi materialūs pagrindai,
kurie yra šaknys, iš kurių buvo sudaryti 613 kūno organai,
taip pat yra ir sieloje,
t. y. sielos keturi pagrindai apsprendžia visas geras ir blogas savybes (midot).


Kaip pasakyta aukščiau,
midot pagalba yra įtvirtinamos arba panaikinamos (padaromos neveiksmingomis) 613 Toros priedermių, atitinkančių Kūrėjo vardą Havaja (הוי''ה).
Tačiau priedermes vykdo intelektuali (protinga) siela ( נפש השכלית nefeš asichlit ),
sudaryta iš keturių dvasinių pagrindų, kurie sudaro 613 dvasinių organų.


Ir suprask gerai kad priedermių vykdymo pagrindas – tai geros savybės (midot),
ir atvirkščiai.

Kaip pasakyta, Kūrėjas viską padarė sudaryta iš gėrio ir blogio:
„Viena prieš kita“.


Kaip materialaus kūno pagrindai sudaryti iš gėrio ir blogio,
ir iš ten ateina kūno funkcionavimo jėgos bei ligos,
t. y. keturios karštinės (balta,žalia,juoda ir raudona),
taip ir sieloje, vadinamoje „forma“,
yra keturi pagrindai sudaryti iš gėrio ir blogio.
Iš ten išeina žmogaus „dvasinis sveikumas“,
ir tai geros midot, bei „ligos“ ir tai blogos midot.


Blogos midot išeina iš keturių netyrų sielos klipot (netyrų jėgų).
Ir kai jos yra pašalinamos, sieloje apsirengia keturios raidės Havaja,
ir tai yra šios sielos dalies šviesa.


Tada ši siela ir jos kūnas tampa švento Asijos pasaulio vežimu (merkava).
Taip, kaip yra paaiškinta „intelektualioje sieloje“ (nefeš sichlit) su priedermių vykdymu.


Ir prisimink, kad užsiėmimo keturiais Toros lygiais (pšat, remez, druš, sod) dėka „intelektualios sielos“ dvasia ( רוחו rucho) bus Havaja sostu pasaulyje Jecira.
Ir teisingos minties ir intencijos dėka „intelektualios sielos“ dvasia נשמתו) nišmato ) bus Havaja sostu pasaulyje Brija.