kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • חקרנו לדעת מה היא המציאות שאפשר להחליט עליה בבירור, שאינה מצויה ואינה נכללת בעצמותו ית' עד שנאמר שהיא בריאה מחודשת יש מאין. בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Tyrinėjome, kas gi tai per realybė, kad apie ją būtų galima spręsti, jog ji nėra „įjungta“ į Kūrėją? Kad apie ją būtų galima pasakyti, jog tai yra visai naujas kūrinys „egzistencija iš niekur“ (ješ mi ajin)? (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

הקדמה לספר הזהר סח  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

     


                                           

                                                           68.


Dabar išaiškėja, kad ir pačioje Toroje yra „išorinė“ bei „vidinė“ pusės, kaip ir bendrai pasaulyje.
Tai reiškia, kad užsiimti Tora galima kaip „vidine“, taip ir „išorine“.
Ir jei „Izraelio sūnūs“ stiprina savo užsiėmimus „vidine“ Tora bei Jos paslaptimis, tuo dydžiu jis sąlygoja viso pasaulio „vidinio“ aspekto pakilimą.
Tada„vidinis“ – „Izraelio“ aspetas kyla vis aukščiau ir aukščiau virš „išorinio“ – „pasaulio tautų“ aspekto.
Ir tada visos „pasaulio tautos“ bendrai supranta ir pripažįta „Izraelio“ reikšmę.


Iš tikro tada išsipildo pranašo Ješajahu (Izaijo) žodžiai:
„Ir paims visos tautos juos (Izraelio sūnus) ir atves į jų vietą, ir paveldės „Izraelio namai“ Kūrėjo žemę“ (Izaijas 14).
Tai pat dar parašyta:
„Taip pasakė Kūrėjas: štai pakelsiu tautoms ranką, ir nacijoms iškelsiu vėliavą, ir atves mano sūnus už skvernų, ir mano dukteris atneš ant pečių“(Izaijas 49).


Tačiau, jei (neduok dieve) yra atvirkščiai.
Jei „Izraelio sūnūs“, neįvertina vidinės Toros bei jos paslapčių reikšmės, kalbančios apie mūsų sielas ir sielų pakopas.
Taip pat, jei yra neįvertinama „vidinė“ Tora, kalbanti apie protą ir „priedermių skonius“.
Tai reiškia, kad „Izraelio sūnūs“ užsiima tik išoriniu Toros aspektu, kalbančiu vien tik apie priedermių vykdymą veiksmu.
Arba, jei retkarčiais „Izraelio sūnūs“ užsiima vidine Tora, tačiau skiria Jai tik trumpą laiką, iš savo Toros užsiėmimų.
Ir jei „Izraelio sūnūs“ neužsiima „vidine“ Tora, kaip parašyta:
„Mokykis Torą ir dieną ir naktį“, bei galvoja, kad tokiam užsiėmimui nėra reikmės (neduok dieve).
Tada šie žmonės žemai, žemai „nuleidžia“ viso pasaulio „vidinę“ pusę – „Izraelį“, ir stiprina „išorinę“ pasaulio pusę – „pasaulio tautas“.


Iš tikro tada visi niekina bei nužemina „Izraelio sūnus“, t.y. visi skaito, kad Izraeliui nėra vietos pasaulyje.
Tai reiškia, kad pasauliui visai nereikia Izraelio (neduok dieve).
Ir ne tik, tačiau būtent „Izraelio sūnūs“ sąlygoja, kad pasaulio „išorė“ sustiprėja prieš jo „vidų“.
Tada viso pasaulio „padugnės“, kenkėjai ir griovėjai „pakelia galvas“, sustiprėja ir kyla vis aukščiau ir aukščiau.
Tai reiškia,kad pačioje „išorinėje“ – „pasaulio tautų“ pusėje, „išorė“ – „kenkėjai“ kyla virš „vidinės“ pusės – „pasaulio tautų teisuolių“.
Ir tada ši pasaulio tautų „išorė“ atlieka visus griovimus ir baisias skerdynes, kaip mes ir esame liudininkai savo kartoje (Antrasis pasaulinis karas ir holokaustas).
Apsaugok Kūrėjau, kad nepasikartotų tokios baisybės.
Iš tikro aiškiai matyti, kad Izraelio išsivadavimas (geula) ir Izraelio svarbumas priklauso tik nuo knygos Zohar ir vidinės Toros mokymosi.


Todėl visi griovimai ir visas Izraelio sūnų nuosmukis yra tik todėl, kad jie patys paliko vidinę Torą, t.y. „nuleido“ Jos reikšmę žemai, žemai.
Ir padarė Ją (vidinę Torą) dalyku, kuriam visai nėra reikmės (neduok dieve).