kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

הקדמת ספר הזהר מאמר מי ברא אלה  

Zohar „Kas (visa) tai sukūrė?“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį7) Berešit.
Rabi Elazaras pradėjo (atvėrė):
„Pakelkite į viršų akis ir pažiūrėkite: Kas (visa) tai sukūrė? (Ješaja 40 – 26)

Klausia:
Į kokią vietą (pusę, reikia pakelti akis)?

 
Ir atsako:
Į tą vietą (pusę) kur yra nukreiptos visų akys.


Kas tai (per vieta)?
Tai „Akių Atvėrimas“.
Ir iš ten sužinosite, kad tai – „Atika Stima (Atsietas ir Paslėptas)“ (Acilut pasaulio dvasinis objektas), kuriam ir priklauso šis klausimas, sukūrė (visa) tai.


Ir kas (mi מי) tai?
(„Mi“ ivritu reiškia klausimą – „Kas?, kai yra kreipiamasi į gyvą subjektą)
Tai vadinamas „Dangaus kraštas viršuje“,
kurio valdžioje yra viskas.


Ir todėl, kad jame yra klausimas,
jis yra paslėptas bei neatsiveriantis, ir vadinamas klausimu – „Kas“ („Mi“ מי)?
Iš tikro virš jo (šio dvasinio objekto) jau nėra klausimo,
todėl šis „Dangaus kraštas“, kuriame yra klausimas, vadinasi – „Kas“ („Mi“ (מי)?


8) Ir yra kitas apačioje vadinamas „Kas“ („Ma“ מה).
(„Ma“ ivritu reiškia klausimą – Kas?, kai kreipiamasi į negyvą objektą)
Klausia.
Kuo skiriasi „Ma“ nuo „Mi“?
Ir atsako.
„Mi“ yra paslėptas ir jame yra klausimas.
Kaip žmogus, kuris klausia,
norėdamas ištyrinėti, įsižiūrėti ir sužinoti pakopą po pakopos iki galo.


Ir kai ateina ten, tada tai – „Ma“.
Tai reiškia: Ką sužinojai?
Ką įsižiūrėjai? Ką ištyrinėjai?
Tačiau viskas, kaip ir anksčiau – paslėpta.


9) Ir apie šitą paslaptį parašyta:

„Ką („Ma“ – מה ) tau pasakyti (paliudyti) (Eicha (Rauda) 2 – 13)

„Ką („Ma“ – מה ) sulyginti su tavimi?“ (Eicha (Rauda) 2 – 13)

Iš tikro, kai buvo sugriauta šventykla, „išėjo“ balsas ir pasakė:
„Ką („Ma“ – מה ) tau pasakyti (paliudyti)?“ „Ką („Ma“ – מה) sulyginti su tavimi?“
Kiekvieną dieną liudiju tau nuo ankstesnių dienų, kaip parašyta:
„Liudiju jums šiandien dangų ir žemę“. (Dvarim 30 – 19)


„Ką („Ma“ – מה ) sulyginti su tavimi?“
Lygiai tuo pačiu būdu karūnavau tave „Šventomis Karūnomis“,
ir daviau tau valdyti visą pasaulį.
Kaip parašyta: „Štai miestas, apie kurį parašyta – „grožio viršūnė.“ (Eicha (Rauda) 2 – 15)
Pavadinau tave „(Ateityje) Pastatyta – vientisa Jeruzale.“ (Tehilim (Psalmės) 122 – 3)
„Su kuo tave sulyginti“ (Eicha (Rauda) 2 – 13), tu lyg „aukštutinė Jeruzalė“.


Iš tikro, kaip dabar neįeina į Jeruzalę šventais tikslais „išrinktoji tauta“,
taip prisiekiu tau, kad ir Aš (Kūrėjas) neįeisiu viršuje (į „Dangaus Jeruzalę“),
kol tavo kariaunos neįeis apačioje.
Ir tai yra tavo paguoda, nes Aš Kūrėjas visiškai sulyginu tave (apatine Jeruzale) su aukštutine pakopa – „Dangaus Jeruzale“.


Tačiau dabar – „Didelė, kaip jūra tavo katastrofa“. (Eicha (Rauda) 2 – 13)
Ir jei pasakysi, kad nėra tau egzistencijos ir „išgydymo“,
„Kas“ („Mi“ מי) išgydys tave“?
Iš tikro ta aukštutinė paslėpta pakopa – „Kas“ („Mi“ מי),
„išgydys“ tave ir suteiks egzistenciją,
nes visas (pasaulio) valdymas išeina iš tos pakopos.


(Iš tikro klausimas: „Kas“ („Mi“ מי) išgydys tave?“,
tampa atsakymu, kad būtent ta pakopa – „Kas“ („Mi“ מי) ir „išgydys“.)10) Pakopa „Kas“ („Mi“ מי) reiškia „Dangaus skliautą“ viršuje,
o pakopa „Kas“ („Ma“ מה) reiškia „Dangaus skliautą“ apačioje.
Ir tai paveldėjo Jakovas,
nes jis „sujungia nuo vieno krašto iki kito“ (Šmot 26 – 28).


Nuo vieno krašto, kuris yra „Kas“ („Mi“ מי),
iki kito krašto, kuris yra „Kas“ („Ma“ מה).
Ir todėl kad jis (Jakovas simbolizuoja savybę, išreiškiančią harmonizavimą) yra per vidurį,
jis „paveldi“ (pakyla) „Mi“ pakopos mochiną (statusą).


Todėl klausimas:
„Kas („Mi“ מי) (visa) tai sukūrė?“ (Ješaja 40 – 26),
Tampa atsakymu:
(„Mi“ מי) ir sukūrė (visa) tai.