kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

הקדמת ספר הזהר מאמר הנצנים 

Zohar „Pumpurai“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį4) Berešit. Rabi Šimonas pradėjo:
Pumpurai pasirodė ant žemės“. (Šir aŠirim 2 – 12)
„Pumpurai“ – tai „Maase Berešit“ (מעשה בראשית „Pasaulėdaros veikimas“).
„Pasirodė ant žemės“.


(Klausia) Kada?
(Ir atsako) Antradienį (trečią pasaulėdaros kūrimo dieną).
Apie tai parašyta: „Ir išves žemė“ (Berešit 1 – 12),
tada „Pasirodė ant žemės”.


Atėjo laikas dainuoti. (Šir aŠirim 2 – 12),
Tai – trečiadienis (ketvirta kūrimo diena),
nes tada „nukertami” (sunaikinami) despotai (tironai).
(žodis לזמור – (lizmor) dainuoti, gali reikšti ir nukirsti, nugenėti)


Taip pat sąryšyje su tuo kas pasakyta,
Toroje (Berešit 1 – 14) parašyta:
„Tegul būna šviesuliai“ (יהי מארת nepilnas parašymas,
trūksta dviejų „Vav“ raidžių, ir reiškia prakeikimą).


Balandės balsas (girdisi mūsų žemėje)“ (Šir aŠirim 2 – 12).
Tai – ketvirtadienis (penkta kūrimo diena),
apie tai parašyta: „Išves vandenys“ (Berešit 1 – 20),
kad padaryti palikuonis.


Girdisi“ (Šir aŠirim 2 – 12),
Tai – penktadienis (šešta kūrimo diena).
Tą dieną parašyta: „Padarykime žmogų“ (Berešit 1 – 26),
kuris ateityje (kai bus dovanojama Tora),
paankstins veiksmą girdėjimui.


Pagal lygiagrečią analogiją čia (žmogaus sukūrime) parašyta:
„Padarykime žmogų“ (נעשה אדם „naase adam) (Berešit 1 – 26).
Ir ten (Toros dovanojime) parašyta:
„Padarysime ir išgirsime ( נעשה ונשמע „naase ve nišma“ (priimsime ir suprasime)“ (Šmot 21 – 24).


Mūsų žemėje“, tai – Šabatas, nes tai, kaip „Gyvybės Žemė“ („Pasaulis, kuris ateis“).


5) Kitas paaiškinimas.
Pumpurai“ – tai „Tėvai“ (Abrahamas, Icchakas ir Jakovas – Gerumas, Griežtumas ir Harmonija), kurie įėjo į suvokimą (mintį),
ir taip pat įėjo į „Pasaulį, kuris ateis“ (tai yra į biną (į protą, į šventumą),
ir ten pasislėpė.


Iš ten „išėjo“ paslėpime, bei (visiškai) pasislėpė „Tiesos pranašuose“.
Kai gimė Josefas, pasislėpė jame.
Paskui Josefas įėjo į „Šventą Žemę“,
ir realizavo juos ten.
Tada „pasirodė ant žemės“,
tai reiškia ten atsivėrė.


Kada jie matosi?
Kai pasaulyje atsiranda (matosi) vaivorykštė.
(Pagrindinės vaivorykštės spalvos simbolizuoja: balta – gerumą, raudona – griežtumą, žalia – harmoniją).
Iš tikro, kai matosi vaivorykštė , tada jie (Tėvai) atsiveria.
Tuo metu būtent „Atėjo laikas dainuoti (nukirsti, sunaikinti)”,
tai reiškia laikas „iškirsti“ nusidėjėlius iš pasaulio.


Kodėl (karta nežiūrint, kad joje yra daug nusidėjėlių,) išsigelbėjo?
Todėl, kad „Pumpurai pasirodė ant žemės“.
Iš tikro, jei nebūtų (nusidėjėliai) matomi,
pasaulis negalėtų (deramai) funkcionuoti.


6) (Klausia)
Kas vis tik suteikia pasauliui egzistenciją,
ir sąlygoja, kad Tėvai (atsivertų)?
(Ir atsako)
Vaikų, užsiimančių Tora, balsai.
(Nusidėjėliai, kaip ir vaikai – „maža (mochino – suvokimo) būsena“).
Dėl šių vaikų ir išsigelbsti pasaulis.


Apie tai parašyta:
„Padarysiu tau aukso vėrinius“ (Šir aŠirim 1 – 11).
Tai vaikai, jaunuoliai, jauni žmonės (Toros užsiėmimų dėka ištaisantys nusidėjėlių „mažą būseną“),
Kaip parašyta:
„Ir padaryk du auksinius Kerubus“ (Kerubai turėjo jaunuolių veidus) (Šmot 25 – 18).