kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas su Moše sakydamas: kai suskaičiuosi Izraelio sūnų „galvas“, kad sužinoti jų skaičių, tegul kievienas duos išpirką už savo sielą Kūrėjui skaičiuojant juos, kad nebūtų epidemijos, skaičiuojant juos. Štai, kiek turi duoti kiekvienas, praeinantis suskaičiavimą, pusę šekelio iš švento šekelio, šekelis yra dvidešimt gerų, pusę šekelio, auką Kūrėjui“ (Šmot 30 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

פרי חכם אגרות קודש סא  

„Šventi laiškai“ psl. 61

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


1.


Kaip jau kalbėjau Baal Šem Tovo vardu,
kad prieš priedermės vykdymą nereikia galvoti apie Apvaizdą.
Bet atvirkščiai, žmogus turi pasakyti:
„Jei ne aš už save, tai kas už mane“.


Tačiau po veiksmo, žmogus privalo pergalvoti ir patikėti,
kad ne jo jėgomis buvo įvykdyta priedermė,
tačiau viskas buvo atlikta Kūrėjo,
ir tai buvo Jo iš anksto nulemta.


Iš tikro, kaip pasaulietiškuose reikaluose,
taip ir dvasingume galioja ta pati tvarka.
Todėl, prieš eidamas į darbą užsidirbti pragyvenimui,
žmogus turi negalvoti apie Apvaizdą,
t. y. „Asmeninį (Kūrėjo) valdymą“ – „Ašgacha Pratit“ השגחה פרטית.
Tačiau žmogus turi sakyti:
„Jei ne aš už save, tai kas už mane“.
Ir dėti visas pastangas,
kad užsidirbtų kaip ir visi.


Tačiau vakare, kai žmogus pareina mano ir parsineša uždarbį,
ne duok dieve (chas ve šalom חס ושלום) pagalvoti,
kad žmogus viską užsidirbo savo didelių pastangų dėka.
Tai reiškia, reikia galvoti,
kad net jei žmogus būtų visą dieną praleidęs namuose,
taip pat uždarbis būtų jo rankose,
nes taip dar pradžioje nusprendė Kūrėjas.


Ir netgi tada, kai „sveikai“ logikai tai yra prieštaringi dalykai ir visai neįmanomi „išoriniu supratimu“, žmogus privalo patikėti tuo.
Iš tikro, taip mąstyti žmogui „pagal autorius ir pagal knygas“ liepia pats Kūrėjas.
Ir tai Kūrėjo vardų „Havaja Elokim“ הוי''ה - אלהים vienybės paslaptis.


Tai reiškia, kad Kūrėjo vardas „Havaja“ nurodo į „asmeninį“ Kūrėjo valdymą,
t.y. Kūrėjas vykdo viską ir neturi,
kad „materialūs pagalbininkai“ Jam padėtų .


Tačiau (kitas) Kūrėjo vardas -  „Elokim“ turi tą pačią gematriją,
kaip ir žodis „Gamta“ (haTeva).

Ir išeinant iš šio Kūrėjo vardo, žmogus elgiasi pagal nustatytus materialius gamtos dėsnius.
Todėl, jei žmogus „sujungia“ šiuos du Kūrėjo vardus,
tada jis  Kūrėjui suteikia didelį malonumą ir atneša šviesą į visus pasaulius.