kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח
  • בחנוכה היתה רק חניה מהמלחמה, וצריכים להמשיך הלאה, לכן בחנוכה הרמז הוא חנו – כה. רב ברוך אשלג, ברכת שלום, מכתבים Iš tikro Chanuką, buvo tik „pertrauka“, po kurios reikia tęsti „karą“,todėl per Chanuką duodama užuomina „Chanu- Ko“ („Ilsėjosi“ – „25“). (ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

פרי חכם אגרות קודש מח  

„Šventi laiškai“ psl. 48

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


1.


Parašyta: „Kai mokinys eina į tremtį, mokytojas ištremiamas kartu su juo“.
Paaiškinimas.
Sunku suprasti, kaip gali atsirasti abejonės pas mokinį dėl Toros ir dvasingumo,
kad jis nukristų iš savo lygio,
tuo metu kai mokinys yra susijungęs su tikru mokytoju?
Tačiau mokiniui „kritimo” metu atrodo,
kad mokytojas taip pat „krenta” kartu su juo (neduok dieve).


Ir taip yra iš tikrųjų, nes mokinys negali įvertinti mokytojo.
Iš tikro mokinys vertina tik tuo dydžiu, kokį jaučia širdyje,
t.y. atrodo jam, kad mokytojas yra žemas ir menkas.
Todėl kokiu dydžiu mokinys vertina mokytoją reiškia,
kad mokytojas „ištremiamas” su juo.


Egipto tremtis ir pavergimas prasideda:
„Ir pakilo naujas karalius Egipte, kuris nežinojo Josefo” ( Šmot 1 – 8).
Todėl kiekvieno smegenyse atsivėrė naujas valdymas,
nes jie nukrito iš ankstesnės pakopos, t.y.
„Kai mokinys eina į tremtį, mokytojas ištremiamas kartu su juo“.


Ir savaime suprantama „nežinojo Josefo“,
nes nežinojo tikro Josefo lygio,
bet tik tokį, kokį „atvaizdavo” jų širdys.
Todėl Josefo „atvaizdas” jų širdyse buvo toks,
kaip ir jų pačių – žemas.


Iš tikro nuo aspekto „nežinojo Josefo“ ir prasidėjo tremtis.
Jei to nebūtų, teisuolis iš tikrųjų galėjo juos apsaugoti,
todėl nebūtų jokios tremties ir pavergimo.
Pavergimas buvo:
בחומר ובלבנים“, „Bechomer ubelevanim” – „Statybinių medžiagų ir plytų gaminimu”.
„Medžiaga” חומר – paslaptis „Stipri (חמור) nuodėmė”.
Tai reiškia, kai yra nusidedama net mintimis.


„Plytomis“ – paslaptis „atgaila” (תשובה).
Tai reiškia, kad nusipelnė „aukštutinio” pasigailėjimo ir trumpam gavo „aukštutinę” šviesą dėl tikėjimo šventais Tėvais.
Todėl buvo „išbalintos“ נתלבנו (lavan – baltas ir levenim – plytos, ta pati šaknis) jų nuodėmės.
Tačiau ne pastoviai, bet tai vėl „apsiversdavo” sunkiais lauko darbais.


Tai reiškia, kad „sunkiu darbu” yra pažeidžiamos daugelis priedermių.
Todėl „faraonas” פרעה – „faro”, yra vadinamas פה – „Pe” burna רע – „Ra” bloga.
Iš tikro Egipto tremtyje buvo „Blogos burnos“ valdymas, nes Izraelis vėl grįždavo prie savo nuodėmių.
Ir nors nusipelnė „aukštutinio” švytėjimo,
tačiau šis švytėjimas negalėdavo įeiti į „vidų”.


„Bloga burna“ yra prieš „Šventą burną“.
Todėl „Bloga burna“, t.y. „Sprandas”, užtverdavo šviesai, sklindančiai iš galvos, kelią ir čiulpdavo bei pagrobdavo visą gausybę,
kuri tik nusileisdavo Izraeliui.