kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ

שלבי הסולם מועדים מסרת גיבורים ביד חלשים  

Šlavei haSulam „Atidavei stiprius į silpnųjų rankas“

ravas Baruchas Ašlagas הרב ברוך אשלג

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


2.


Bendru atveju galima Kūrėjo savybėse galime išskirti tris aspektus:
אחד (Echad) Vienas,
יחיד (Jachid) Vienintelis (Vieningas),
ir מיוחד (Mejuchad) Ypatingas(Vienintelis).


„Vienas“ rodo, kad Jis viename vienodume.


„Vienintelis“ rodo, kad viskas išplaukia iš Jo.
Visas daugialypiškumas yra pas Kūrėją vieningoje formoje kaip ir Jo esmė.


„Ypatingas“ rodo, kad nors Jis veikia daugeliu veiksmų,
viską veikia viena jėga,
ir viskas sugrįžta ir susijungia į vieną formą“ (Talmud Eser aSfirot 1d.).


„Vienas“ – kai Jis veikia vienu vienodumu,
t.y. sukūrė kūriniją vienam tikslui, kad padaryti jai gera.


„Vienintelis (Vieningas)“ – nors mes matome daug veiksmų,
t.y. gera ir bloga, t.y. kartas atrodo darantis gera ir ו''ח (neduok dieve) bloga,
tada vadinasi Vienintelis (Vieningas).
Ir nors visi Jo veiksmai yra skirtingi,
jie turi vieningą tikslą ir rezultatą – padaryti gera.


Tada Jis yra Vieningas visuose veiksmuose ir nesikeičia,
nors yra daug skirtingų veiksmų, t.y. visus veiksmus vienija viena Vieninga forma,
tik padaryti gera.
Žmogus turi tuo tikėti,
nors jis jaučia, kad veiksmas,
kuris ateina iš Kūrėjo,
nėra geras.


Taip pat reikia tikėti,
kad šiuo veiksmu bus galiausiai,
ateityje sąlygojamas gerumas.

Tai ir yra visas žmogaus darbas,
t.y. patikėti tuo, nors akivaizdžiai to nesimato,
ir paprastu protu negalima suvokti.


Ir už tai dėkoti Kūrėjui.
Apie tai pasakė išminčiai:
„Žmogus turi dėkoti už blogumą,
taip kaip dėkoja už gerumą“ (Talmudas).


Iš tikro. žmogus turi tikėti,
kad visa tai yra jo naudai,
kitaip Kūrėjas nebūtų davęs žmogui pajausti šias būsenas,
juk Kūrėjo noras padaryti gera kūriniams,
ir tai yra kūrimo tikslas.


„Ypatingas (Vieningas)“ vadinasi tada,
kai žmogus nusipelno pamatyti,
kaip daugelis skirtingų savybių įgavo vieningą formą.


Tada žmogus nusipelno pamatyti,
kaip visas blogis įgavo gėrio,
kas ir būdinga Kūrėjui, formą.


Iš tikro suvokti ir pamatyti aspektą Ypatingas žmogus nusipelno tik,
kai ištaiso savo indus (norus) sąlygojimui.
Tada žmogus nusipelno kūrimo tikslo ir tai:

 viskas tik į Gera.