kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ואילו הבטחתני להשיג כל רזיך ולהיות בין הנשגבים אליך, ולא הלבשתם בי בהוה ממש – דייני. בעל הסולם דייני. Jeigu būtum tik prižadėjęs man pasiekti ir suvokti visas Tavo paslaptis (Kūrėjau), ir būti tarp labiausiai išaukštintų, bei išrinktųjų pas Tave, bet nebūtum to įvykdęs dabar būtent – man užtektų ir tiek. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

זאת - אמונה 

Tai – tikėjimas!

Ravas Adamas Sinajus הרב אדם סיני

 
 
 

Uždaryti užduotįŠtai baigėsi Chanukos dienos.
Vakar uždegėme visas aštuonias Chanukos žvakes,
todėl pirmadienis skaitosi šventės užbaigimo diena:
„Tai – Chanuka!” (Zot – Chanuka!)
Iš tikro aštunta Chanukos diena, turinti ypatingą prasmę.


Ši Chanukos diena yra vadinama:
„Tai – Chanuka!“ (Zot – Chanuka!).
Ką gi reiškia „Tai – Chanuka“?
Ką reiškia žodis: „Tai“ (Zot)?
Kuo aštunta diena skiriasi nuo kitų Chanukos dienų?


Tikėjimo darbas.

Paprastu aiškinimu, aštunta Chanukos diena vadinasi „Tai – Chanuka“,
todėl kad šią dieną yra skaitoma Toroje:
„Tai – aukuro atnaujinimas (zot chanukat amizbeach)“.
Tačiau gilesniu, vidiniu supratimu:
„Tai“ (zot) yra sfiros malchut pavadinimas.


Parašyta Toroje:
„Tai (zot) Toros įstatymai...ir paims raudoną karvę (para aduma)“.
Čia Tora aprašo „raudonos karvės“ įstatymus,
kurie yra virš racionalios logikos,
todėl juos reikia priimti tik tikėjimu.
Sfiros malchut darbas – tai darbas tikėjimo aspektu.


Chanuka nuo žodžio „chinuch – „auklėjimas“.

Žodis „chanuka“ yra giminingas žodžiui „chinuch – auklėjimas“,
todėl „Tai – Chanuka“ reiškia „Tai – auklėjimas tikėjimu“.
Kas gi yra: „Auklėjimas tikėjimu“?
Paprastai žmonės galvoja,
kad tikėjimas apsiriboja tik išoriniais veiksmais:
kipos, cicito nešiojimas, ar kitų Toros priedermių išorinis laikymasis.
Tačiau galima ir papūgą išmokyti kartoti maldos žodžius,
ar beždžionę laikytis išorinių Šabato įstatymų...!?


Pas kiekvieną Izraelio (tiesiai į Kūrėją) žmogų yra tikėjimo potencialas,
ir mes norime iš šio potencialo ateiti prie veiksmo.
Tai reiškia, kad mes norime „išauklėti“ save tikėjimo dvasia.
Tačiau prie tikėjimo galima ateiti tik laisvu pasirinkimu,
t.y. tik laisvas pasirinkimas garantuoja atėjimą prie tikėjimo.


Kaip galima praktiškai išsiugdyti tikėjimą?
Šventasis Zoharas sako,
kad Toros mokymasis naktį yra labai svarbus,
nes naktį „įsigyjame“ tikėjimą.
Kaip parašyta:
„Dieną išsakyti (Kūrėjo) gerumą, ir tikėjimą (Kūrėju) naktimis“ (Tehilim 92).
Naktis išreiškia „paslėpimą“,
o „paslėpimas“ reikalauja tikėjimo.
Iš tikro kai žmogui yra labai sunku,
kai nėra užsidegimo ir žmogus šventume nejaučia jokio malonumo bei „gyvybės“,
tada yra pats tinkamiausias metas eiti tikėjimo aspektu.


Kas yra ypatingo aštuntą dieną?
„Tai – Chanuka“ yra aštuntą šventės dieną.
Aštunta diena asocijuojasi su aštunta apipjaustmo diena,
kai aštuntą dieną po gimimo yra apipjaustomas judėjų berniukas.
Aštunta sfira, kai skaičiuojame iš apačios, yra binos sfira.
Bina – tai sąlygojimo pakopa,
tai perėjimas iš mūsų pasaulio į dvasinį pasaulį.
Bina – tai tikėjimo sfira, kaip ir malchut,
kuri „antrame apribojime“ pakilo į biną.
Mūsų ryšys su pasaulio Kūrėju turi būti tikėjimo pagrindu.Du tikėjimo aspektai.

Mes turime trokšti ir stengtis ateiti prie dviejų tikėjimo aspektų:
1. Kūrėjas yra tobulas, Jis yra geras ir darantis gerumą.
2. Aš turiu ateiti prie ryšio su Kūrėju formų sutapimo būdu.
Šis ryšys – tai abipusės meilės ryšys.
Ir jei priimsime šiuos du tikėjimo aspektus,
tada ateisime prie būsenos,
kai žodžio צרה „cara“ – „bėda“ raidės apsikeis į žodį רצה „raca“ – „noriu“.
Tai reiškia, kad tada pas žmogų ateina didelis nepaaiškinamas ir nenusakomas noras Kūrėjo šviesos.


Todėl, kai žmogui yra sunku gyvenime, jis turi priminti sau:
„Dabar aš matau, kad mano kelias yra teisingas.
Dabar atėjo „Treneris“ ir aš turiu vykdyti Jo nurodymus“.
Mes turime priimti ir teisingai panaudoti šią tikėjimo jėgą.
Jei tai visi kartu padarysime su tikra meile ir džiaugsmu,
tada mums tikrai pasiseks!


Koks yra ryšys tarp „zot“ ir „Chanuka“?
Jau sakėme, kad Chanukos šventė atspindi manyje tikėjimo potencialą,
kuris yra pasiruošęs veiksmui.
Tačiau kuo ypatinga aštunta diena,
juk ir pirmą dieną reikia tikėjimo potencialą panaudoti veiksmui?
Taip pat antrą ir trečią dieną...
Iš tikro sąvoka „aštuoni“ (šmone) yra artima sąvokai „nešama“ (siela).


Žodį „aštuoni“ (שמנה) sudaro tos pačios raidės,
kaip ir žodį „siela“ (נשמה).
Tai reiškia, kad aštuoni, tai visų dienų rezultatas – „sielos triumfas“.
Kaip sakėme, kad aštunta diena yra „apipjaustymo“ diena.
Tai netyrų jėgų iš sielos,
kaip ir fizinio aspekto iš kūno, pašalinimo diena.
Būtent dėl šios dienos aspekto ir įvyko karas su „graikais“,
pasibaigęs „Chanukos stebuklu“.


Ir vėl grįžtame prie pagrindinio Toros aspekto – „tikėjimo“.
Tai reiškia, kad tikėjimas – „zot“ geriausiai atsispindi aštuntą – „sielos“ dieną,
ir šį tikėjimą būtina pastoviai atnaujinti – „Chanuka“ (atnaujinimas).
Todėl per „Zot Chanuka!“ uždegame visas aštuonias žvakes,
kad taip išreišti „sielos tobulumą”.
Tai „perėjimas“ iš mūsų materialaus pasaulio į dvasinį – tikėjimo pasaulį,
t.y. visiška pergalė prieš „graikus“ – „kūniškumą“.