kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר לה בתי מאי איכפת לך מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוקץ. תענית כה – עמ. א', שלבי הסולם, מדרש רבה, רות Pasakė jai tėvas (rabi Chanina ben Dosa): „Kas pasakė aliejui – dek , pasakys ir actui – dek“. (Talmudas, Taanit 25 – 1)

שערי קדושה חלק ג שער ב  

Šventumo vartai Trečia dalis. Antrieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotį2.

 

Išnagrinėsime klausimus, kuriuos paklausėme pradžioje.

Žmogaus esmė yra ta, kad jis savyje apima visus pasaulius,

kaip bendrai taip ir su visomis  smulkmenomis.

Ir viso šito nėra kituose kūriniuose,

nes kiekvienas kūrinys apima tik tą pasaulį,

kuriame jis yra sukurtas.

Tačiau žmogus apima visus pasaulius ir išorinius ir vidinius.

 

Kaip?

Iš pasaulio Asija yra pas žmogų kūnas „iš dulkių“ (עפר) vadinamu „žemiausiu pasauliu“,

kuriame yra „pagrindinė“ siela (נפש – nefeš) iš aspekto „klipot“.

 

Šios sielos dalies viduje yra kita sielos dalis (רוח   -  ruach) iš aspekto „angelai“,

 skirta „augaliniam“ lygiui.

 

Toliau sielos viduje yra „žmogaus“ sielos dalis iš aspekto (נשמהnešama).

 

Visi šie lygiai gauna šviesą iš dešimties sfirot,

kurios yra keturiuose pasaulio Asija pagrinduose,

tam kad „atgaivinti“ juos.

Ir viskas tuo pačiu būdu yra pasauliuose Jecira, Brija ir Acilut.

 

Taip pat išaiškėja sielos „didumas“,

nes jos šviesa išeina iš dešimties sfirot,

t.y. iš Kūrėjo dalies.

Apie tai parašyta:

„Jūs esate sūnūs savo Kūrėjui“ (Dvarim 14 – 1).

 

Iš tikro siela yra „drabužis“ dešimčiai sfirot,

t.y. teisuoliai savo veiksmais yra susilieję su Kūrėju.

Kaip pasakyta:

„Ir jūs, susilieję su Kūrėju“ (Dvarim 4 – 4).

Tai reiškia visišku susiliejimu su dešimčia sfirot.