kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועפ"י הדברים הללו, השגנו פקיחת עינים במאמר ר' סימון, במדרש רבה פרק ו' על פסוק, נעשה אדם, וז"ל (שבא הקב"ה לבראות את האדם נמלך במלאכי השרת). בעה''ס, הקדמה לספר פנים מאירות Dabar galime suprasti rabi Simono straipsnį Midraš Raboje, aiškinantį Toros sakinį: „Padarykime žmogų” (Berešit 1 – 26). Kai Kūrėjas nutarė sukurti žmogų, Jis tarėsi su „tarnystės“ angelais. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“)

הערבות, המשך ממאמר מתן תורה  

„Laidavimas“ (Atsakomybė), „Toros dovanojimo“ tęsinys

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį26.


Iš tikro šie dalykai yra aiškiai suprantami iš Toros teksto,
t.y. čia aiškiai matomas pakvietimas,
kurį Kūrėjas perdavė prieš Toros gavimą Izraeliui per Moše, mūsų mokytoją.

Parašyta:
„Ir dabar, jei klausyte klausysite Mano balso, ir saugosite mano sandorį,
tada jūs būsite išrinktieji (sgula) iš visų tautų, nes (ki – כי) Mano yra visa žemė.
Ir jūs būsite Mano „šventikų karalystė“ (mamlechet kohanim) ir „šventa tauta“ (goi kadoš), štai tie dalykai, kuriuos kalbėk visam Izraeliui.
Ir nuėjo Moše ir pakvietė visus tautos senolius (zkenim), ir pateikė prieš juos visus šiuos dalykus, ką įsakė Kūrėjas.
Ir visa tauta atsakė vieningai ir tarė: viską, ką kalbėjo Kūrėjas įvykdysime.
Ir persakė Moše tautos žodžius Kūrėjui“. (Šmot 19 – 5, 6, 7, 8).


Ir tik iš pirmo žvilgsnio šie žodžiai neatitinka savo paskirties.
Juk protas įpareigoja, jei koks žmogus siūlo draugui kokį tai darbą ir nori išgirsti draugo sutikimą, jis turi paaiškinti draugui šio darbo turinį ir esmę.
Ir taip pat aptarti užmokestį, kad būtų galimybė įsigilinti į visas pasiūlymo sąlygas,
kad paskui atsisakyti, arba sutikti.
Tačiau šiuose Toros žodžiuose mes iš pirmo žvilgsnio nerandame nei pačio darbo turinio ir esmės, nei užmokesčio už darbą?!


Pasakyta:
„Jei klausysite Mano balso, ir saugosite mano sandorį“,
ir visai nėra paaiškinta nei pats „balsas“, t.y. ką reiškia „klausyti balso“, nei pats „sandoris“.


Ir paskui sako:
„Tada jūs būsite išrinktieji (sgula) iš visų tautų, nes (ki – כי) Mano yra visa žemė.
Iš tikro iš šių žodžių neaišku,
ar Kūrėjas įsako mums pasistengti ir būti „išrinktaisiais (sgula) iš visų tautų“,
ar čia jau yra geras pažadas ir garantija mums?


Taip pat reikia suprasti šių žodžių ryšį su pasakymu:
„Nes (ki – כי) Mano yra visa žemė“?
Ir čia Toros vertėjai į aramito kalbą:
Onkelosas, Jonatanas ben Uzielis ir Jeruzalės Talmudas,
bei kiti komentatoriai:
Raši, Rambanas ir kiti turi šioje vietoje sunkumų.
Taip pat Even Ezra pateikia rabi Marinoso vardu dar vieną žodžio „ki“ כי prasmę,
t.y. verčia šį žodį, kaip „nežiūrint į tai“ (af al pi – אף על פי).


Ir tada, šis Toros sakinys skamba taip:
„Ir būsite išrinktieji (sgula) iš visų tautų, nežiūrint į tai, kad Mano visa žemė“.
Iš tikro šis vertimas jau neatitinka kitų išminčių nuomonės,
kurie žodį „ki“ išvertė keturiais variantais:
„arba“, „gal“, „bet“, „nes juk“
Todėl dabar prisideda dar ir penkta prasmė: „nežiūrint į tai“?


Ir užbaigia Tora:
„Ir jūs būsite Mano „šventikų karalystė“ (mamlechet kohanim) ir „šventa tauta“ (goi kadoš).
Tai pat ir čia nesuprantama, ar čia yra įsakymas (priesakas) ir pareiga stengtis šiame dalyke,
ar čia jau yra geras pažadas ir garantija mums?


Taip pat nėra paaiškintas ir išsireiškimas: „šventikų karalystė“,
t.y. panašaus išsireiškimo nerandame visame Tanache?
Tačiau svarbiausia, koks gi yra skirtumas tarp:
„šventikų karalystė“ (mamlechet kohanim) ir „šventa tauta“ (goi kadoš)?
Juk pagal įprastą „šventiko“ prasmę, tai turi būti identiška su „šventumu“?
Todėl savaime suprantama, kad „šventikų karalystė“ jau automatiškai yra „šventa tauta“?
Tada išeina, kad išsireiškimas „šventa tauta“ yra jau papildomas ir nereikalingas?!