kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח
  • בחנוכה היתה רק חניה מהמלחמה, וצריכים להמשיך הלאה, לכן בחנוכה הרמז הוא חנו – כה. רב ברוך אשלג, ברכת שלום, מכתבים Iš tikro Chanuką, buvo tik „pertrauka“, po kurios reikia tęsti „karą“,todėl per Chanuką duodama užuomina „Chanu- Ko“ („Ilsėjosi“ – „25“). (ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

הקדמה לספר הזהר מט  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


                                                     

                                                             49.


Ir kai žmogus nusipelno šios didelės šviesos vadinamos nešama, tada visos 613 parcufo sudėtinės dalys (organai) šviečia kiekvienas savita ir skaidria šviesa.
Tai yra kiekviena dalis skaitosi, kaip atskiras parcufas.
Tada žmogui atsidaro galimybė užsiimti kiekviena priederme pagal tikrą jos esmę, mintį ir intenciją.
Iš tikro kiekviena parcufo nešama sudėtinė dalis (organas) nušviečia priedermės vykdymo pobūdį, kuris yra būdingas tik tam organui.


Ir su didele šios šviesos jėga žmogus ištyrina savo noro gauti lygį „medaber“ (kalbantis), t.y. apverčia į norą sąlygoti.
Todėl tuo ištyrinimo dydžiu žmogus stato jame esantį tašką chaja į 248 dvasinius organus ir 365 dvasines gyslas.
Ir po to viskas kyla ir apsirengia į dvasinio pasaulio Asija sfirą chochma.
Šio indo skaidrumui nėra ribų, todėl jis praleidžia iš Ein sofo Palaiminto labai didelę ir stiprią šviesą, kuri vadinama chaja, arba nešamos nešama šviesa.


Ir visos pasaulio Asija dalys „domem, comeach ir chai“, priklausančios sfirai chochma, padeda gauti chochmos šviesą visame pilnume. Kaip yra aukščiau paaiškinta su šviesa nefeš.
Todėl dabar šis parcufas vadinasi „šventas medaber“, nes yra nukreiptas žmogaus kūno dalies „kalbantis“ ištyrinimui.
Ir šios šviesos vertė dvasingume tokia, kokia yra žmogaus vertė materialiame pasaulyje, lyginant su likusiomis gamtos negyva, augalinė ir gyvulinė dalimis, t.y. jau yra įsigyjamas artimo jausmas.
Ir šiame parcufe apsirengiančios Ein Sofo šviesos aspektas vadinamas jechida šviesa.