kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה כתוב "אין עוד מלבדו", שפירושו, שאין שום כח אחר בעולם, שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. בעה''ס, שמעתי Parašyta: „Nieko nėra – tik Jis“ (Dvarim 4 – 35), tai reiškia, kad nėra jokios kitos jėgos pasaulyje, kuri galėtų veikti prieš Kūrėją. (tai, girdėjo ravas Baruchas iš savo tėvo Baal Sulamo)

הקדמה לספר הזהר מז  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

     


                                            

                                                             47.


Ir kaip jau sakėme, kad parcufe nefeš, kurį įgyja žmogus užsiiminėdamas Tora ir priedermėmis be intencijos, jau yra apsirengęs taškas ruach.


Taip pat ir toliau, žmogui sustiprėjant užsiėmimuose Tora ir priedermėmis su tinkama intencija, jis ištyrina savo nore gauti pakopą „comeach“.
Tai reiškia, kad tuo savo noro ištyrinimo dydžiu, žmogus iš taško ruach stato visą parcufą.
Todėl dėka 248 priedermių „daryk“, atliekamų su teisinga intencija, taškas ruach „išsiplečia“ į 248 dvasines dalis (organus).
Ir dėka vykdymo 365 priedermių „nedaryk“ išsiplečia šis taškas į 365 dvasines „gyslas“.


Iš tikro, kai yra užbaigiamos visos 613 dalys (organai), viskas pakyla ir aprengia dvasinio pasaulio Asija sfirą tiferet.
Ir tiferet sfira jau praleidžia šiam parcufui iš Ein Sofo Palaiminto svarbesnę šviesą, vadinamą ruach.
Ši šviesa skirta pakopos „comeach“ žmogaus kūne ištyrinimui.
Ir visos Asijos pasaulio „domem, comeach ir chai“ dalys, priklausančios tiferet pakopai, padeda žmogaus parcufui ruach gauti tiferet šviesas visame pilnume.
Kaip yra paaiškinta apie sfirą nefeš, todėl tai vadinama šventa „comeach“ pakopa.


Šio švytėjimo prigimtis yra panaši į materialių augalų prigimtį, t.y. jau yra savitas judesys, pastebimas kiekvienoje atskiroje jo dalyje.
Taip ir dvasinės „comeach“ šviesos galia yra didesnė, todėl šviesa ypatingu būdu šviečia kiekvienai iš 613 parcufo ruach dalių (organų).
Ir kiekviena jų turi savo savitą veikimą, būdingą tik tai daliai (organui).
Taip pat su parcufo ruach išėjimu, kartu išeina ir aukštesnės pakopos, t.y. nešama taškas, kuris apsirengia parcufo viduje.